SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Dyrekcja

 Dyrektor SPZOZ Kraśnik
dr n. med. Marek Kos

 


Główna Księgowa
mgr Loanna Tymecka


Kierownik ds. Infrastruktury i Logistyki Rafał Poleszak
mgr Rafał Poleszak