SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Ogłasza Konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Dzieci i Młodzieży


1.Ogłoszenie