SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Mali pacjenci doczekają się lepszych warunków w Szpitalu Powiatowym w Kraśniku

Od kilku lat nasz Szpital Powiatowy, zarówno jeżeli chodzi o warunki lokalowe jak i sprzęt medyczny, staje się coraz bardziej nowoczesny. Lada dzień ma nastąpić między innymi otwarcie nowego bloku operacyjnego. Wciąż jednak wiele jest w tym temacie jeszcze do zrobienia. Chociażby jeżeli chodzi o pomoc szpitalną dla dzieci i młodzieży. Trwają starania, by warunki w jakich leczeni są młodzi pacjenci poprawiły się.Jarosław Czerw, wicestarosta kraśnicki: Jest szansa, że jeszcze w tym roku oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego otrzyma nową siedzibę. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy na temat zabezpieczenia środków na modernizację pomieszczeń przeznaczonych dla tego oddziału. Znajdują się one w budynku głównym szpitala przy ul. Chopina. Dyrekcja szpitala przygotowuje natomiast dokumentację techniczną tego przedsięwzięcia. Rada Społeczna SP ZOZ na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała tę inwestycję.

Teraz oddział chorób dzieci i młodzieży mieści się w jednym z budynków przy ul. Szpitalnej w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. Hospitalizowani są w nim pacjenci w wieku od okresu noworodkowego do 18-roku życia. Oddział dysponuje 25 łóżkami.

źródło: www.krasnik24.pl