SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Ogłoszenie listy kandydatów

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Sikora Krystyna, Kraśnik

Barbara Wcisło, Księżomierz

Ogłoszenie wyników naboru

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

Sikora Krystyna, Kraśnik

Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

W trakcie rozmowy selekcyjnej Pani Krystyna Sikora zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta i opanowana. Na zadawane pytania odpowiadała w sposób wyczerpujący i spójny, potwierdzając predyspozycje do pracy. Przebieg testu wiedzy wykazał, iż kandydatka dysponuje znajomością najważniejszych zagadnień w zakresie pielęgniarstwa internistycznego. Kandydatka jest osobą nastawioną na rozwijanie posiadanych umiejętności, szybko przyswaja informacje, chętnie podejmuje się nowych zadań.