SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Zamówienia do 30 000 Euro

 

Termin składania oferty

Data ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

do 31.03.2017 r. do godz.13.00

23.03.2017 r.

dostawa materiałów promocyjnych związanych z realizacją zadania
Dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SOR w SPZOZ w Kraśniku

 

04.04.2017 r.

dostawa mareriałów promocyjnych

25 kwietnia 2017 r do godz. 915.  Pokój 100

20.04.2017 r.

Ochrona mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

do dnia 19 czerwca 2017 r do godz. 900. Pokój 105

14.06.2017 r.

Zaproszenie - Do składania ofert pisemnych na dostawę pieczywa i produktów zbożowych dla kuchni SP ZOZ Kraśnik

20.07.2017 r.

13.07.2017 r.

Dostawa nabiału do Kuchni SPZOZ Kraśnik

 

20.09.2017 r.

Łóżka rehabilitacyjne

 

21.09.2017 r.

Nabiał

pokój 105 w terminie do dnia 03 lipca 2018 r do godz. 900.

28.06.2018 r.

Pieczywo

do dnia 01 sierpnia 2018 r do godz. 1200.

24.07.2018 r.

Indywidualne spotkania edukacyjne w ramach projektu „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim”

do dnia 01 sierpnia 2018 r do godz. 1200.

24.07.2018 r.

Indywidualne spotkania edukacyjne w ramach projektu „Program profilaktyki raka piersi w podregionie puławskim”

do dnia 01 sierpnia 2018 r do godz. 1200.

24.07.2018 r.

Indywidualne spotkania edukacyjne w ramach projektu „Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie puławskim”