99% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


99% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał projekt pn. „Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala.”
🇵🇱🇪🇺 Wsparcie ze środków UE jest efektem współpracy Zarządu Powiatu w Kraśniku z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, który podpisał aneks zwiększający dofinansowanie dla inwestycji przy kraśnickim szpitalu powiatowym.
🏥 Inwestycja przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku jest jedną z największych w historii powiatu kraśnickiego. W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne i energooszczędne wyposażenie. Szpital zostanie uposażony między innymi w urządzenia do tomografii komputerowej, trzy kardiomonitory oraz aparaty KTG, USG oraz EKG. Nowe łóżka pooperacyjne oraz pompy infuzyjne, które trafią do ginekologicznej sali pooperacyjnej. W sali do cesarskich cięć znajdzie się lampa, nowy stół operacyjny, aparat do znieczuleń, kardiomonitor, pompy infuzyjne i ssaki operacyjne. Nowe wyposażenie zakupione zostanie także do sal porodowych, sali pooperacyjnej położniczej, sali intensywnego nadzoru noworodków (dwa respiratory noworodkowe) oraz sal położniczych.
🩺 Nowoczesne centrum opieki okołoporodowej i ginekologii będzie bez wątpienia wizytówką powiatu kraśnickiego.
🇵🇱🇪🇺 Zadanie finansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020:
- Całkowita wartość projektu: 34 649 472,85 zł.
- Dofinansowanie EFRR: 34 302 978,12 zł.
- Wkład własny: 346 494,73 zł – wkład własny finansowany z dotacji budżetu powiatu kraśnickiego.
🏗 Zaawansowanie prac budowlanych wynosi około 80%. Zakończenie realizacji projektu przewidywane (zgodnie z umową): czerwiec 2023 r.