Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Samodzielnym  Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku:

  • przyjmowanie skarg od Pacjentów, podejmowanie działań interwencyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
  • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów.
  • współpraca z organizacjami porządkowymi działającymi na rzecz pacjenta

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Honorata Chomicka-Kruk
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku  w godz. 725 - 1500
pokój 209  
ul. Chopina 13
tel. 81 825 13 78

e-mail : hchomicka@spzoz.krasnik.pl