SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Narodowa Strategia Spójności

Program Regionalny

Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku rozpoczął realizacje kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców powiatu Kraśnickiego, oczekujących lepszego dostępu do świadczeń medycznych oraz poprawy jakości udzielanych usług.

Blok operacyjny będący przedmiotem projektu zlokalizowany jest na II piętrze w budynku głównym Szpitala przy ul. Chopina 13 w Kraśniku. Jego przebudowa polega na całkowitej zmianie układu pomieszczeń w celu utworzenia nowego bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi, którego układ funkcjonalny oraz warunki techniczne poszczególnych pomieszczeń będą dostosowane do wymagań obecnie obowiązujących dla tego typu obiektów. W ramach realizacji projektu zostanie również zakupiony sprzęt medyczny, w tym między innymi: aparaty do znieczuleń, respiratory i defibrylatory.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług, poprawy stany infrastruktury technicznej pomieszczeń, zwiększenia wydajności pracy personelu, skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na operacje i zabiegi, poprawy warunków higieniczno-sanitarnych, poprawy komfortu pacjentów i szybszej rekonwalescencji. Całkowita wartość projektu wynosi 6 066 950,17 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 4 853 666,00 zł.

5712.jpg 5713.jpg 5714.jpg 5715.jpg

Galeria zdjęć

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Pliki do pobrania

  1. Plakat projektu
  2. Ulotka projektu