SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Diagnostyka

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU

Pobierz aktualny cennik

Pobierz cennik badania laboratoryjne inne

I. BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE OGÓLNE

l.p.

Rodzaj badania

cena netto zł.

1.

Badanie ogólne moczu

5,00 zł

2.

Badanie moczu na cukier i aceton

5,00 zł

3.

Badanie moczu na białko

5,00 zł

4.

OB.

3,00 zł

5.

Morfologia

8,00 zł

6.

Morfologia krwi (16 DIFF)

10,00 zł.

7.

Rozmaz manualny

6,00 zł

8.

Retikulocyty

10,00 zł

9.

Czas protrombinowy

6,00 zł

10.

Czas kaolinowo-kefalinowy

8,00 zł

11.

Fibrynogen

15,00 zł

12.

Glukoza we krwi (każde oznaczenie)

5,00 zł

13.

Krzywa cukrowa

15,00 zł

14.

Mocznik (surowica lub mocz)

5,00 zł

15.

Kreatynina (surowica lub mocz)

5,00 zł

16.

Kreatynina +GRF

5,50 zł.

17.

Kwas moczowy (surowica lub mocz)

5,00 zł

18.

Białko całkowite lub albuminy

5,00 zł

19.

Elektroforeza białek surowicy

10,00 zł

20.

Lipaza

16,00 zł

21.

Cholesterol całkowity

6,00 zł

22.

HDL - cholesterol

10,00 zł

23.

LDL - cholesterol

2,00 zł

24.

Trójglicerydy

7,00 zł

25.

Bilirubina całkowita

5,00 zł

26.

Bilirubina bezpośrednia

8,00 zł

27.

Na (surowica lub mocz)

5,00 zł

28.

K (surowica lub mocz)

5,00 zł

29.

Wapń (surowica lub mocz)

7,00 zł

30.

Fosforany (surowica lub mocz)

8,00 zł

31.

Magnez

10,00 zł

32.

Chlorki

6,00 zł

33.

Żelazo w surowicy

6,00 zł

34.

Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza

12,00 zł

35.

Krzywa żelazowa

18,00 zł

36.

Badanie równowagi kwasowo - zasadowej

15,00 zł

37.

Aminotransferaza AST lub ALT

5,00 zł

38.

Fosfataza alkaliczna (zasadowa)

6,00 zł

39.

Gammaglutamylotranspeptydaza

12,00 zł

40.

Dehydrogenaza mleczanowa

12,00 zł.

41.

Kinaza kreatynowa CK

9,00 zł

42.

Amylaza (surowica lub mocz)

6,00 zł

43.

Czynnik reumatoidalny (RF ilościowo)

22,00 zł

44.

Białko CRP

14,00 zł

45.

Badanie kału na stopień trawienia

8,00 zł

46.

Badanie kału na pasożyty

8,00 zł

47.

Badanie kału na krew utajoną

10,00 zł

48.

Hemoglobina CO

15,00 zł

49.

D-Dimery

37,00 zł

50.

Test do wykrycia antygenu lamblii

25,00 zł

51.

Wymaz z nosa w kierunku eozynofilii

6,00 zł

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

l.p.

Rodzaj badania

cena netto zł.

1.

Posiew moczu

20,00 zł

2.

Posiew plwociny

20,00 zł

3.

Posiew bronchoaspiratu

20,00 zł

4.

Posiew z ran, czyraków, worka spojówkowego, owrzodzeń

30,00 zł

5.

Wymaz z nosa

20,00 zł

6.

Wymaz z gardła

20,00 zł

7.

Wymaz z ucha

20,00 zł

8.

Posiew krwi tlenowy

30,00 zł

9.

Posiew krwi beztlenowy

30,00 zł

10.

Posiew płynów z jam ciała

30,00 zł

11.

Posiew płynu mózgowo - rdzeniowego

30,00 zł

12.

Identyfikacja baterii w płynie mózgowo – rdzeniowym (lateks)

20,00 zł

13.

Posiew kału

20,00 zł

14.

Wymaz z pochwy

20,00 zł

15.

Identyfikacja Streptococcus agalactiae w wymazie z pochwy

20,00 zł

16.

Wymaz z kanału szyjki macicy

20,00 zł

17.

Antybiogram metodą dyfuzyjno – krążkową

25,00 zł

18.

Lekowrażliwość metodą automatyczną – MIC

30,00 zł

19.

Badanie mykologiczne z identyfikacją grzyba

20,00 zł

20.

Badanie mykologiczne bezpośrednie

12,00 zł

21.

Badanie czystościowe

20,00 zł

22.

Kontrola procesu sterylizacji (Sporal)

20,00 zł

23.

Kontrola procesu sterylizacji (Atest)

20,00 zł

24.

Odczyn Waaler – Rose (lateks)

10,00 zł

25.

Test na mononukleozę (lateks)

10,00 zł

26.

Pobieranie wymazu (nos/gardło/ucho)

4,00 zł

BADANIA IMMUNOLOGICZNE

l.p.

Rodzaj badania

cena netto zł.

1.

TSH 3 Generacji

15,00 zł

2.

FT - 4

18,00 zł

3.

FT - 3

18,00 zł

4.

HBS

11,00 zł

5.

PSA

20,00 zł

6.

Prolactin

25,00 zł

7.

BHCG

20,00 zł

8.

IGE całkowite

25,00 zł

9.

Alkohol

25,00 zł

10.

TNT

20,00 zł

11.

Prokalcytonina

45,00 zł


BADANIA LABORATORYJNE INNE

Cena netto zł.

1.

kał-lamblie (test Elisa) antygen

20,00 zł

2.

kał- rotawirusy i adenowirusy

22,00 zł

3.

ceruloplazmina

50,00 zł

4.

cholinoesteraza(CHE)

11,00 zł

5.

ASO

10,00 zł

6.

fosfataza kwaśna (ACP)

11,00 zł

7.

homocysteina

55,00 zł

8.

hemoglobina glikozylowana

17,00 zł

9.

kinaza kreatynowa (CK-MB)

11,00 zł

10.

lit

20,00 zł

11.

mikroalbumina

14,00 zł

12.

mleczany

36,00 zł

13.

WR

5,00 zł

14.

transferyna

18,00 zł

15.

17-hydroksykortykoid(17 OHS)

50,00 zł

16.

17-ketosterydy(17 KS)

50,00 zł

17.

fruktozamina

18,00 zł

18.

FSH

11,00 zł

19.

LH

13,00 zł

20.

progesteron

14,00 zł

21.

testosteron

14,00 zł

22.

esteradiol

14,00 zł

23.

androstendion

55,00 zł

24.

17-OH progesteron

41,00 zł

25.

DHEA (dehydroepiandrostendion)

41,00 zł

26.

DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)

31,00 zł

27.

p-ciała anty-tyreoglobulinowe (anty-TG)

22,00 zł

28.

p-ciała p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

22,00 zł

29.

tyreoglobulina (TG)

40,00 zł

30.

25 OHD3

42,00 zł

31.

ACTH (h. andrenokortkotropowy)

35,00 zł

32.

aldosteron

40,00 zł

33.

C-peptyd

33,00 zł

34.

hormon wzrostu

25,00 zł

35.

kalcytonina

70,00 zł

36.

prokalcytonina

70,00 zł

37.

kortyzol

22,00 zł

38.

parathormon

26,00 zł

39.

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA test przesiewowy

42,00 zł

40.

ANA Profil 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1,
bialko B centromerów, dsDNA, histony,
ribosomalne P-białko )

120,00 zł

41.

Przeciwciała przeciw mitochodnriom AMA

71,00 zł

42.

Przeciwciała przeciw dsDNA

71,00 zł

43.

Przeciwciała przeciw cytoplaźmie leukocytów ANCA test przesiewowy

71,00 zł

44.

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG

77,00 zł

45.

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA

77,00 zł

46.

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, IgA - 2 klasy

135,00 zł

47.

Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA

77,00 zł

48.

Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgM

77,00 zł

49.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgA

72,00 zł

50.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgG

72,00 zł

51.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgM

72,00 zł

52.

Przeciwciała przeciw komórkom bocznym żołądka H+, K+ ATPazie

72,00 zł

53.

Przeciwciała przeciw komórkom wydzielającym gastrynę

72,00 zł

54.

AFP (alfa-fetoproteina)

27,00 zł

55.

b2- mikroglobulina

37,00 zł

56.

CA-125 (m.inn. raka jajnika)

21,00 zł

57.

CA-15.3 (raka sutka , jajnika, płuc

21,00 zł

58.

CA-19.9 (nowotwory p. pokarm)

21,00 zł

59.

CEA (antyg. karcinoembrionalny)

24,00 zł

60.

PSA wolny

42,00 zł

61.

karbamazepina

29,00 zł

62.

kwas walproinowy

29,00 zł

63.

wit.B12

22,00 zł

64.

kwas foliowy

22,00 zł

65.

p-ciała anty- HBs

16,00 zł

66.

p-ciała anty HBc-total

25,00 zł

67.

HBe Ag (antygen)

35,00 zł

68.

p-ciała anty Hbe

31,00 zł

69.

p-ciała anty HCV

25,00 zł

70.

p-ciała anty HAV total

32,00 zł

71.

p-ciała anty-HAV IgM

40,00 zł

72.

Antygen Chlamydia trachomatis

27,00 zł

73.

p-ciała Chlamydia trachomatis IgA

27,00 zł

74.

p-ciała anty -Chlamydia trachomatis IgG

27,00 zł

75.

p-ciała anty - Chlamydia trachomatis IgM

27,00 zł

76.

p-ciała anty -Chlamydia pneumonie IgA

29,00 zł

77.

p-ciała anty -Chlamydia pneumonie IgG

29,00 zł

78.

p-ciała anty-Chlamydia pneumonie IgM

29,00 zł

79.

p-ciała anty-Rubella IgG (test ilosciowy)

22,00 zł

80.

p-ciała anty-Rubella IgM (test półilosciowy)

22,00 zł

81.

p-ciała anty-HIV1/HIV2

25,00 zł

82.

p-ciała anty-EBV IgG

27,00 zł

83.

p-ciała anty-EBV IgM

27,00 zł

84.

p-ciała anty-CMV IgG

28,00 zł

85.

p-ciała anty-CMV IgM

28,00 zł

86.

p-ciała anty-Toksoplazma gondii IgG

22,00 zł

87.

p-ciała anty-Toksoplazma gondii IgM

22,00 zł

88.

p-ciała anty-Mycoplazma IgA

25,00 zł

89.

p-ciała anty-Mycoplazma IgG

25,00 zł

90.

p-ciała anty-Mycoplazma IgM

25,00 zł

91.

p-ciała anty -Borelia burgdorefer IgG

22,00 zł

92.

p-ciała anty -Borelia burgdorefer IgM

22,00 zł

93.

p-ciała anty-Bordetella IgA

31,00 zł

94.

p-ciała anty-Bordetella IgG

31,00 zł

95.

p-ciała anty-Bordetella IgM

31,00 zł

96.

Helicobacter pylori (test)

14,00 zł

97.

p-ciała p.Helicobacter pylori -p.ciała M

31,00 zł

98.

p-ciała Toksokaroza

55,00 zł

99.

Ferrytyna

18.00 zł

100.

Borelioza test Wester – Blot

1 klasa - 132,00 zł

101.

ANA 1

180,00 zł

102.

ANA 2

180,00 zł

103.

ANA Profil 3

125,00 zł

104.

Testosteron wolny

42,00 zł

105.

HCV – RNA jakościowo

135,00 zł

106.

HCV – RNA ilościowo

350,00 zł

107.

Clostridium

66,00 zł

108.

IgM

30,00 zł

109.

IgA

30,00 zł

110.

IgG

30,00 zł

111.

CMV awidność

55,00 zł

112.

Toxoplazmoza awidność

50,00 zł

113.

Motylica wątrobowa

200,00 zł

114.

Yersinia IgA

72,00 zł

115.

Yersinia IgG

72,00 zł

116.

Antykoagulant tocznia

60,00 zł

117.

Kleszcze

155,00 zł

118.

Receptory TSH

72,00 zł

119.

Immunofiksacja białek

132,00 zł

120.

Immunoelektroforeza

132,00 zł

121.

Lit

25,00 zł

122.

Miedź

40,00 zł

123.

1,25 OHD3

130,00 zł

124.

Somatomedyna

71,00 zł

125.

Komórki LE

11,00 zł

126.

Przeciwciała CCP

77,00 zł

Ceny badań laboratoryjnych w cenniku są to ceny netto.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione od podatku VAT.

Przy sprzedaży badań laboratoryjnych, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, do cen netto należy doliczyć podatek w wysokości 23 %.


II. BADANIA RADIOLOGICZNE

KOŃCZYNA GÓRNA I OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto zł

1.

Zdjęcie palca

25,00 zł

2.

Zdjęcie palców

25,00 zł

3.

Zdjęcie ręki

25,00 zł

4.

Zdjęcie ręki porównawcze PA

25,00 zł

5.

Zdjęcie rąk porównawcze PA + boczne

30,00 zł

6.

Zdjęcie nadgarstka

30,00 zł

7.

Zdjęcie nadgarstków porównawcze PA + boczne

35,00 zł

8.

Zdjęcie kanałów nadgarstków

30,00 zł

9.

Zdjęcie przedramienia

30,00 zł

10.

Zdjęcie przedramion porównawcze

35,00 zł

11.

Zdjęcie łokcia

30,00 zł

12.

Zdjęcie łokci porównawcze

35,00 zł

13.

Zdjęcie kości ramiennej

35,00 zł

14.

Zdjęcie kości ramiennych porównawcze

40,00 zł

15.

Zdjęcie stawu barkowego AP

30,00 zł

16.

Zdjęcie stawu barkowego AP + osiowe

35,00 zł

17.

Zdjęcie stawów barkowych porównawcze AP

35,00 zł

18.

Zdjęcie stawów barkowych AP + osiowe

40,00 zł

19.

Zdjęcie głowy kości ramiennej transtorakalne

35,00 zł

20.

Zdjęcie obojczyka

25,00 zł

21.

Zdjęcie obojczyków porównawcze

30,00 zł

22.

Zdjęcie stawów mostkowo - obojczykowych

25,00 zł

23.

Zdjęcie łopatki

35,00 zł

24.

Zdjęcie łopatki AP + styczne

40,00 zł

KOŃCZYNA DOLNA I OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ

25.

Zdjęcie śródstopia lub stopy

25,00 zł

26.

Zdjęcie śródstopia lub stóp porównawcze AP

25,00 zł

27.

Zdjęcie śródstopia lub stóp porównawcze AP +boczne

30,00 zł

28.

Zdjęcie pięty

25,00 zł

29.

Zdjęcie pięt porównawcze boczne

25,00 zł

30.

Zdjęcie porównawcze boczne +osiowe

30,00 zł

31.

Zdjęcie stawu skokowego

30,00 zł

32.

Zdjęcie stawów skokowych porównawcze AP

35,00 zł

33.

Zdjęcie stawów skokowych porównawcze AP + boczne

40,00 zł

34.

Zdjęcie podudzia

35,00 zł

35.

Zdjęcie podudzi porównawcze

40,00 zł

36.

Zdjęcie stawu kolanowego

30,00 zł

37.

Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze AP

30,00 zł

38.

Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze AP + boczne

35,00 zł

39.

Zdjęcie stawu kolanowego+ osiowe rzepki

35,00 zł

40.

Zdjęcie stawów kolanowych + osiowe rzepki 30°, 60°, 90°

60,00 zł

41.

Zdjęcie kości udowej

35,00 zł

42.

Zdjęcie kości udowych porównawcze

45,00 zł

43.

Zdjęcie stawu biodrowego AP

35,00 zł

44.

Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze AP

40,00 zł

45.

Zdjęcie stawów biodrowych AP u niemowląt

25,00 zł

46.

Zdjęcie stawów biodrowych AP + osiowe u niemowląt

30,00 zł

47.

Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze AP + osiowe

45,00 zł

48.

Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych

30,00 zł

49.

Zdjęcie miednicy lub talerzy biodrowych

35,00 zł

50.

Zdjęcie spojenia łonowego (miednicy małej)

25,00 zł

KRĘGOSŁUP I KOŚCI KLATKI PIERSIOWEJ

51.

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

35,00 zł

52.

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego + skosy 45°

45,00 zł

53.

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego - skosy

35,00 zł

54.

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego + czynnościowe

45,00 zł

55.

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego - czynnościowe

35,00 zł

56.

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego

25,00 zł

57.

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego + czynnościowe

35,00 zł

58.

Zdjęcie kręgu piersiowego

40,00 zł

59.

Zdjęcie kręgu piersiowego + skosy 45°

55,00 zł

60.

Zdjęcie kręgu piersiowego - skosy

40,00 zł

61.

Zdjęcie kręgu lędźwiowo - krzyżowego

40,00 zł

62.

Zdjęcie kręgu lędźwiowo - krzyżowego + skosy 45°

55,00 zł

63.

Zdjęcie kręgu lędźwiowo - krzyżowego -skosy

40,00 zł

64.

Zdjęcie kości krzyżowej lub guzicznej

35,00 zł

65.

Zdjęcie kręgosłupa LS-TH w pozycji stojącej AP

35,00 zł

66.

Zdjęcie kręg. LS-TH w pozycji stojącej AP + boczne

40,00 zł

67.

Zdjęcie kręgosłupa AP

30,00 zł

68.

Zdjęcie mostka PA + boczne

40,00 zł

69.

Zdjęcie mostka boczne

35,00 zł

70.

Zdjęcie żeber jednostronne

35,00 zł

71.

Zdjęcie żeber obustronne

35,00 zł

CZASZKA

72.

Zdjęcie czaszki

35,00 zł

73.

Zdjęcie czaszki w pozycji Towna

30,00 zł

74.

Zdjęcie podstawy czaszki - osiowe

30,00 zł

75.

Zdjęcie celowane siodełka tureckiego

25,00 zł

76.

Zdjęcie żuchwy skośne

25,00 zł

77.

Zdjęcie żuchwy skośne + PA

35,00 zł

78.

Zdjęcie nosa boczne

25,00 zł

79.

Zdjęcie nosa boczne + PA

30,00 zł

80.

Zdjęcie łuków jarzmowych

30,00 zł

81.

Zdjęcie zatok

25,00 zł

82.

Zdjęcie zatok + boczne

30,00 zł

83.

Zdjęcie uszu

30,00 zł

84.

Zdjęcie oczodołów

25,00 zł

85.

Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych

25,00 zł

86.

Zdjęcie twarzoczaszki

25,00 zł

87.

Zdjęcie ślinianki

25,00 zł

NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ I JAMY BRZUSZNEJ

88.

Zdjęcie klatki piersiowej PA

35,00 zł

89.

Zdjęcie boczne klatki piersiowej

35,00 zł

90.

Zdjęcie klatki piersiowej - dzieci do 6 lat

30,00 zł

91.

Zdjęcie klatki piersiowej z kontrastem - dorośli

40,00 zł

92.

Zdjęcie klatki piersiowej z kontrastem + PA

45,00 zł

93.

Zdjęcie klatki piersiowej z kontrastem - dzieci

35,00 zł

94.

Zdjęcie przepony

35,00 zł

95.

Zdjęcie szczytów płuc

35,00 zł

96.

Zdjęcie nosogardła

25,00 zł

97.

Zdjęcie krtani lub tchawicy boczne

30,00 zł

98.

Zdjęcie podżebrza

30,00 zł

99.

Tomografia klasyczna klp

80,00 zł

100.

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

35,00 zł

101.

Opis zdjęcia ( wykonanego poza pracownią SPZOZ)

30,00 zł

BADANIE KONTRASTOWE

102.

Urografia

130,00 zł

103.

Urografia minutowa

140,00 zł

104.

Cystografia - dorośli

100,00 zł

105.

Cystografia - dzieci

80,00 zł

106.

Histerosalpinogografia HSG

60,00 zł

107.

Cholangiografia

70,00 zł

108.

Skopia żołądka i XII-cy

70,00 zł

109.

Skopia przełyku

45,00 zł

110.

Pasaż jelita cienkiego

120,00 zł

111.

Wlew doodbytniczy

150,00 zł

112.

Skopia klp (bez zdjęć)

20,00 zł

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

113.

TK głowy bez kontrastu

180,00 zł

114.

TK głowy z kontrastem

250,00 zł

115.

TK jamy brzusznej

350,00 zł

116.

TK jamy brzusznej z miednicą małą

500,00 zł

117.

TK klatki piersiowej

350,00 zł

118.

TK angio z oceną zatorowości płucnej

400,00 zł

119.

TK angio tt mózgowych

350,00 zł

120.

TK kręgosłupa

220,00 zł

121.

TK kości kończyn lub stawów

250,00 zł

122.

TK angiografia kończyn

450,00 zł

123.

TK kl. piersiowej i jamy brzusznej

600,00 zł

124.

Politrauma

900,00 zł

125.

Mammografia

70,00 zł

126.

Wydanie zdjęć wykonanych w pracowni RTG przy ul. Chopina 13 na filmie –płatne dodatkowo

10,00 zł

Ceny badań radiologicznych w cenniku są to ceny netto.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione od podatku VAT.

Przy sprzedaży badań radiologicznych, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, do cen netto należy doliczyć podatek w wysokości 23 %.

III. BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE cena netto zł.

1.

USG CUN

45,00 zł

2.

USG tarczycy

40,00 zł

3.

USG piersi

45,00 zł

4.

USG Ginekologiczno-Położnicze

45,00 zł

5.

USG bioder

60,00 zł

6.

USG przetok dializacyjnych

60,00 zł

7.

USG TT nerkowych

60,00 zł

8.

USG TT szyjnych

60,00 zł

9.

USG naczyń kończyn dolnych

60,00 zł

10.

USG szyi

40,00 zł

11.

USG jąder

40,00 zł

12.

USG jamy brzusznej

45,00 zł


IV. BADANIA KARDIOLOGICZNE

1.

EKG

10,00 zł

2.

Holter EKG

80,00 zł

3.

Holter RR

60,00 zł

4.

Próba wysiłkowa (cykloergometr)

80,00 zł

5.

Próba wysiłkowa (bieżnia)

80,00 zł

6.

Echo serca

80,00 zł

V. BADANIA ENDOSKOPOWE

1.

Gastroskopia

100,00 zł

2.

Gastroskopia z badaniem his-pat

180,00 zł

3.

Rektoskopia

100,00 zł

4.

Rektoskopia z badaniem his-pat

150,00 zł

5.

Sigmoidoskopia

200,00 zł

6.

Sigmoidoskopia z badaniem his-pat

250,00 zł

7.

Kolonoskopia

300,00 zł

8.

Kolonoskopia z badaniem his-pat

350,00 zł

VI .INNE BADANIA

1.

Badanie cytologiczne

8,00 zł

2.

Spirometria

25,00 zł

Ceny badań wymienionych w cenniku w części III,IV,V,VI są to ceny netto.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione od podatku VAT.

Przy sprzedaży usług medycznych, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, do cen netto należy doliczyć podatek w wysokości 23 %.


VII. BADANIA SEROLOGICZNE

Lp.

RODZAJ BADANIA

Cena netto zł.

1.

Pobranie grupy krwi.

3,00 zł

2.


Oznaczenie grupy krwi:

a) układu ABO i Rh (D).

b) badanie obecności nieregularnych przeciwciał met. LEN, PTA-LIS- panel podstawowy.


15,00 zł

25,00 zł

2.


Badanie obecności przeciwciał anty Rh u kobiet ciężarnych Rh ujemnych (-) met. LEN, PTA-LISS - panel podstawowy.

25,00 zł

3.


Oznaczenie antygenu grupowego układu ABO u noworodków metodą wirowaną i RH.

15,00 zł

4.


Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA) z użyciem surowicy poliwalentnej.

5,00 zł

5.

Określenie antygenu D-słabe z układu Rh.

21,00 złWykonanie próby zgodnści:

a) Opracowanie próbki pacjenta oraz dobranie 1 jednostki koncentratu krwinek czerwonych,

b) wykonanie próby zgodności z każdą następną jednostką koncentratu krwinek czerwonych.


30,00 zł


5,00 zł

6.

Opracowanie serologiczne próbek krwi matki i dziecka przed podaniem immunoglobiny anty -D


32,00 zł

7.

Określenie grupy krwi układu ABO i RH oraz badanie obecności nieregularnych przeciwciał z jednej próbki krwi w celu wpisu do dokumentu tożsamości

40,00 zł

8.

Określenie grupy krwi układu ABO i RH oraz badanie obecności nieregularnych przeciwciał z dwóch oddzielnie pobranych próbek w celu wpisu do dokumentu tożsamości


60,00 zł

9.

Określenie miana przeciwciał anty - D

25,00 złLp.

INNE USŁUGI


Cena brutto

(z VAT) zł

1.

Wydanie odpisu wyniku wcześniej oznaczonej grupy krwi

8,00 zł

2.

Wpis wyniku grupy krwi do celów trwałej ewidencji

10,00 zł

Usługi opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Zgodnie z przepisami MZ i OS Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (W-wa 1996r str. 134-135) badanie grupy krwi obejmuje:

Ceny badań serologicznych w cenniku są to ceny netto.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22.04.2011 r. "usługi polegające na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty, których nie można uznać za ściśle związane z opieką medyczną nie korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy, chyba że są one dokonywane w toku prowadzonej opieki medycznej".

VIII. USŁUGI W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (CENY NIE OBEJMUJĄ WYKONANYCH BADAŃ DODATKOWYCH )

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto zł

1.

Badanie pola widzenia

10,00 zł

2.

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny

10,00 zł

3.

Zastrzyk dożylny

12,00 zł

4.

Pomiar ciśnienia tętniczego

5,00 zł

5.

Porada lekarska specjalistyczna

40,00 zł

6.

Porada psychologiczna ( badanie)

60,00 zł

7.

Porada lekarska diagnostyczno –zabiegowa- wartość zgodna z katalogiem punktowym NFZ plus koszty ewentualnych badań dodatkowych i histopatologicznych (25 zł za preparat)

ilość punków x 9 zł

8.

Testy punktowe ( 1 test)

7,00 zł

IX. USŁUGI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONYWANE W RAMACH LECZNICTWA SZPITALNEGO ROZLICZANE SĄ WEDŁUG ZASAD I STAWEK OBOWIĄZUJĄCYCH W UMOWACH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

1.


Świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.

250,00 zł

Ceny usług z zakresu ambulatoryjnej i szpitalnej opieki zdrowotnej w cenniku są to ceny netto.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione od podatku VAT.

Przy sprzedaży usług medycznych, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, do cen netto należy doliczyć podatek w wysokości 23 %.

X. BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW DO PRACY

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto zł

1.

Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia dla stanowiska pracy bez narażenia dla zdrowia

75,00 zł

2.

Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia dla stanowiska pracy z narażeniem dla zdrowia

100,00 zł

3.

Badanie lekarskie wstępne i okresowe i wydanie orzeczenia dla kierowców i dla stanowisk pracy ,,na wysokości”


200,00 zł

4.

Badanie psychologiczne kierowców i dla innych stanowisk pracy wymagających badań psychologicznych wykonywane dla potrzeb badań wstępnych i okresowych

90,00 zł.

5.

Udział lekarza SPZOZ- potwierdzony przez pracodawcę- w posiedzeniu zakładowej komisji bhp

50,00 zł

6.

Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

30,00 zł

7.

Ustalenie ilości, usytuowania i wyposażenia punktów pierwszej pomocy i apteczek

70,00 zł

Ceny badań profilaktycznych w cenniku są to ceny netto.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione od podatku VAT.

Badania z zakresu medycyny pracy korzystają ze zwolnienia z VAT, gdyż celem tych badań jest przede wszystkim profilaktyka i zachowanie zdrowia. Zasady funkcjonowania medycyny pracy i przeprowadzania badań wstępnych i okresowych pracowników reguluje ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy . Ustawa ta określa , że celem medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracującymi.

  Lp

INNE USŁUGI

Cena brutto (z VAT) zł

Badanie psychologiczne kierowców i dla  innych stanowisk pracy wymagających badań psychologicznych wykonywane dla potrzeb badań wstępnych i okresowych

110,00 zł

Udział lekarza SPZOZ- potwierdzony przez pracodawcę- w posiedzeniu zakładowej komisji bhp

60,00 zł

Ustalenie ilości, usytuowania i wyposażenia punktów pierwszej pomocy i apteczek

80,00 zł

Usługi opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %


XI. USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto zł

1.

Transport sanitarny karetką - cena 1km

2,50 zł

2.

Cena 1 godz. pracy kierowcy

15,00 zł

3.

Cena 1 godz. pracy kierowcy z sanitariuszem

30,00 zł

Usługi transportu sanitarnego korzystają z zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 20 ustawy o VAT, jeżeli stan chorych wymaga specjalnych warunków transportu i jest on wykonywany specjalistycznymi środkami. Według art.70a ust.1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej za transport sanitarny należy uznać wykonywany specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego ( np. karetkami) przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu .Dlatego zwolnione z VAT są usługi transportu medycznego z wykorzystaniem specjalistycznego personelu medycznego, jak i bez niego, jeśli stan chorych wymaga takiego sposobu transportu.

Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, usługa transportu chorych podlega opodatkowaniu stawką 8%, zaś usługa transportu materiałów podlega opodatkowaniu stawką 23 %.

XII. BADANIA LEKARSKIE OSOB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

l.p.

Rodzaj badania

Cena brutto

( z VAT) zł

1.

Badanie osób ubiegających o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T , B+E lub osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem.

150,00 zł

2.

Badanie osób ubiegających o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E

200,00 zł

3.

Badanie kandydatów na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

200,00 zł

4.

Badania kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym czyli:

  • kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, instruktor, egzaminator oraz kierujący tramwajem

200,00 zł

5.

Badania osób, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo o ruchu drogowym czyli:

  • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,

  • kierującego pojazdem skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

- uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, którym jest zabity lub ranny,

- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

  • kierującego pojazdem skierowanego decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

200,00 zł

6.

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wykonywane bez badań wymienionych w pkt 1-4

150,00 zł


Badania lekarskie i psychologiczne wykonywane na potrzeby kursów prawa jazdy są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 % , gdyż nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.


XIII .INNE USŁUGI MEDYCZE


l.p.

Rodzaj badania

Cena brutto

( z VAT) zł

1.

Wydanie zaświadczenia lekarskiego na podstawie badania lub dokumentacji medycznej o niepełnosprawności do ZUS, KRUS

50,00 zł

2.

Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia na podstawie badania lub dokumentacji medycznej do przedłożenia pracodawcy w celu uzyskania pomocy materialnej

50,00 zł

3.

Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia na podstawie badania lub dokumentacji medycznej dla prywatnych ubezpieczycieli

50,00 zł

4.


Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia na podstawie badania lub dokumentacji medycznej w celu przedłożenia w Sądzie o treści innej niż potwierdzenie niezdolności do pracy

50,00 zł

5.

Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania (obdukcji)

50,00 zł.

Usługi opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %.