SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Program regionalny NSS

O nas

Misja Szpitala:
"Troska o Pacjenta jest naszym największym zadaniem, jakość ambicją"


Szanowni Państwo


Dyrektor SPZOZ w Kraśniku Michał Jedliński

Pragnę przybliżyć Państwu obraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku i w razie potrzeby zaprosić do korzystania z szerokiego wachlarza świadczeń zdrowotnych oferowanych przez naszą jednostkę.

Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne wyposażone są w  nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną gwarantującą szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze pacjenta. Szczególne znaczenie ma fakt posiadania tak wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego jak: tomograf komputerowy, cyfrowy mammograf, videokolonoskopy, videogastrofiberoskopy,  aparaty USG, laparoskop, nowoczesna aparatura RTG, laboratoryjny sprzęt medyczny, dializatory pozaotrzewnowe oraz najnowocześniejszy sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta.

Jestem przekonany, że w każdej sytuacji ratowania życia i zdrowia potrzebujący tego pacjenci otrzymają w naszym Zakladzie odpowiednią, profesjonalną pomoc medyczną.

 

 

Ostatnio zmodyfikowano o:
24.07.2019 10:53:25