SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Kontakt:

Sekretariat: 818251382
Gab.lekarski: 818251301
Punkt pielęgniarski: 818251379
e - mail: ortopedia@spzoz.krasnik.pl

kierownik.: lek.med. Marian Szubstarski -specjalista ortopedii i traumatologii
z-ca : lek.med. Michał Madras -specjalista ortopedii i traumatologii

lekarze:

lek. med. Wojciech Zarzecki -specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Łukasz Zakościelny- specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Janusz Ul.-specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Marek Samczyk-specjalista chirurgii ogólnej

lekarze współpracujacy z Oddziałem Ortopedyczno - Urazowym:


dr n.med. Robert Węgłowski -specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Roman Gawęda-specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Mateusz Szubstarski-w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii(woluntariat)

pielęgniarka oddziałowa : mgr Agnieszka Wiśniewska
sekretarka medyczna - Irena Boguta

Informacje:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dysponuje 24 łóżkami w salach 3 osobowych . Oddział posiada całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej umożliwiającej wykonanie badań radiologicznych, w tym tomografii komputerowej oraz badań laboratoryjnych. Bardzo dobra baza diagnostyczna oraz wieloprofilowość działalności szpitala dająca możliwość przeprowadzenia niezbędnych konsultacji lekarskich pozwalają na szybką i skuteczną diagnozę i leczenie.

Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą i dobrze wyszkolonym personelem lekarskim, pielęgniarskim, dzięki czemu mamy możliwość wykonywania dużego spektrum zabiegów w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej: zabiegi zespoleń z użyciem tradycyjnie stosowanych zespoleń płytkowych, gwoździ śródszpikowych stabilizowanych, stabilizatorów zewnętrznych, a także zabiegów wszczepiania endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. Wczesne rozpoczęcie usprawniania i rehabilitacji dzieki zaangazowaniu naszych rehabilitantów pozwala uzyskać szybka mozliwość pionizacji i zdolności lokomocyjnych.pacjentów..

Oddz. wykonuje również zabiegi: artroskopowe w zakresie kolana., typowe zabiegi ortopedyczne np. plastykę paluchów koślawych, zespół cieśni kanału nadgarstka, przykurcz Dupuytrena ,osteotomie itp. Posiada całodobowy dostęp do nowoczesnego bloku operacyjnego z salą przeznaczoną wyłącznie do czystych zabiegów operacyjnych, z doświadczonym, wykształconym na wysokim poziomie, zaangażowanym zespołem instrumentariuszek oraz z bogatym zestawem instrumentarium.

ENDOPROTEZOPLASTYKĘ wykonuje się u pacjentów, u których doszło do zniszczenia  powierzchni stawowych:najczęściej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej,w przebiegu chorób zapalnych (zwłaszcza RZS),po urazach,w przebiegu jałowej martwicy głowy kości udowej.

Objawy przemawiające za koniecznością operacji endoprotezoplastyki : uporczywy ból utrzymujący się przez większą część dnia z niewielką lub krótkotrwałą poprawą po lekach przeciwbólowych,trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej,trudności w chodzeniu , szczególnie po schodach, ograniczenie codziennej aktywności życiowej,koniecznośc korzystania z kul.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Przed przyjęciem do Oddz. Ortopedyczno-Urazowego pacjent będzie poproszony o wykonanie badań laboratoryjnych.:

CRP, morfologia krwi, układ krzepnięcia krwi, jonogram, grupa krwi,badanie ogólne moczu z posiewem, poziom glukozy, mocznika, kreatyniny, hormonów tarczycy. EKG,RTG klatki piersiowej ( aktualne).Mogą zostać zlecone inne badania , w celu określenia aktualnego stanu zdrowia,.

Pacjent powinien wykonać cykl szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby.

Jeżeli chory leczy się specjalistycznie, szczególnie na choroby serca, cukrzycę, żylaki  kończyn dolnych powinien posiadać konsultację specjalistyczną o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego i ewentualne zalecenia terapeutyczne na czas pobytu w Oddz.Ortopedyczno-Urazowym.W przypadku istniejących zmian zylakowatych konczyn dolnych wskazane badanie USG Doplera naczyń.

W okresie 10 dni przed zabiegiem (wyłacznie po konsultacji z lekarzem POZ lub ordynujacym poniższe preparaty) , należy unikać przyjmowania leków zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Acard,Polocard, Aesan, Aspiryny, Polopiryny), preparatów acenokumarolu (np. Acenokumarol, Syncumar, Cintrom), ponieważ leki tych grup zwiększają ryzyko nadmiernego krwawienia w trakcie operacji i w okresie pooperacyjnym, co powoduje wzrost możliwości powikłań.

Wskazane jest uzyskanie konsultacji stomatologicznej celem  wykluczenia przewlekłych ognisk zapalnych w obrębie jamy ustnej. Obecność infekcji w jamie ustnej zagraża  przedostaniem bakterii drogą krwionośną i zakażeniem protezy co wywołuje jej obluzowanie i konieczność ponownego zabiegu.

Zalecona jest normalizacja masy ciała. Nadmierna masa ciała zwiększa szybkość „zużywania” endoprotezy.

Poprawa kondycji fizycznej przed zabiegiem zaowocuje szybszym powrotem do pełnej sprawności po zabiegu. Szczególnie zalecone jest wzmocnienie mięśni kończyny dolnej i górnej.

Pacjent powinien zorganizować sobie funkcjonowanie w domu po zabiegu. Ustawienie mebli umożliwiające chodzenie o kulach lub z balkonikiem, usunięcie przedmiotów o które można potknąć się w trakcie chodzenia, eliminując w ten sposób ryzyko upadku. Zapewnić pomoc innych osób (np.: przygotowywanie posiłków).

Bezpośrednio po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego należy unikać zginania w st. biodrowych powyżej 90 stopni (zakaz siadania na niskich sofach, fotelach) obowiązuje zakaz przywodzenia, krzyżowania nóg, zakładania nagi na nogę, istnieje konieczność spania z poduszką między nogami.

Planowy zabieg operacyjny nie może zostać wykonany w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta, w dniu zaplanowanej operacji. Wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, czy wirusowe oraz nieustabilizowane choroby przewlekłe, spowodują odstąpienie lekarza od zaplanowanego zabiegu operacyjnego do czasu poprawy stanu zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwości medycznych. Zlecone w okresie przedoperacyjnym badania mają za zadanie pomóc lekarzowi w określeniu aktualnego stanu zdrowia i możliwości jego poprawy, do dnia wyznaczonej operacji.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Prosimy zabrać ze sobą:

-dowód tożsamości,
-dokumentacje medyczną(badanialaboratoryjne,karty informacyjne,zaświadczenia lekarskie,
-zdjęcia radiologiczne
-aktualnie przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach,
-kule łokciowe,bieliznę osobistą.

POBYT W ODDZ.ORTOPEDYCZNO-URAZOWYM

W dniu zabiegu należy pozostać na czczo, nie przyjmować pokarmów, pić płynów .  Rodzaj znieczulenia wybierany jest przez lekarza anestezjologa, po rozmowie z pacjentem. Najczęściej jest to znieczulenie rdzeniowe, z wyłączeniem czucia - od pasa w dół. Operacja przeciętnie trwa 90 min. Po zabiegu pacjent wraca na oddział, gdzie pozostaje pod dokładnym nadzorem. Prowadzone jest wczesne uruchomienie pacjenta. Przy pomocy rehabilitanta w następnym dniu po zabiegu pacjent jest pionizowany, uczony chodzenia początkowo przy balkoniku, nastepnie o kulach, uczony wykonywania ćwiczeń.  Około 7-8 dnia pacjent jest wypisywany do domu.

Chory w domu powinien kontynuować leczenie usprawniające zgodnie z udzielonymi wskazówkami przez rehabilitanta. Wskazana byłaby kontynuacja tego leczenia pod kierunkiem rehabilitanta w warunkach domowych. Chory porusza się przy pomocy kul łokciowych przynajmniej do 6-8 tygodni po zabiegu. W niektórych przypadkach wskazany może być pobyt w sanatorium lub oddziale rehabilitacyjnym.

CZYNNIKI RYZYKA ENDOPROTEZOPLASTYKI

Zabieg alloplastyki jest generalnie procedurą bezpieczną, jednak nie istnieje zabieg operacyjny po którym nie mogą wystąpić powikłania. Świadomość istnienia takiego ryzyka pozwala personelowi podjąć działania zmniejszające prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a w razie ich zaistnienia wdrożyć szybkie i skuteczne postępowanie.

Opóznione gojenie ranay pooperacyjnej-mimo największej staranności wykonania zabiegu istnieje mozliwość opóżnionego gojenia rany pooperacyjnej ,szczególnie u osób otyłych, obciazonych cukrzycą, zylakami kk. dolnych,czy w wyniku krwiaka w ranie poperacyjnej z powodu obnizonej  krzepliwości krwi po przyjmownaia lekow p/krzepliwych .

Infekcje wczesne - są praktycznie wyeliminowane przez skrupulatne przestrzeganie procedur na bloku operacyjnym oraz w okresie pooperacyjnym, ponieważ dysponujemy nowoczesną salą operacyjną spełniającą  obowiązujące wymagania, stosujemy jednorazowe materiały,  nowoczesne środki odkażające.

Infekcje późne nie związane z samym zabiegiem,  endoproteza to duże ciało obce i w jej otoczeniu łatwo mogą osiąść bakterie znajdujące się w ustroju (niewyleczone zęby, infekcja dróg moczowych). Dlatego należy zwalczać wszelkie potencjalne ogniska infekcji w organizmie.Większość infekcji udaje się skutecznie leczyć antybiotykami, lecz masywne zakażenie może zmusić do wykonania ponownej operacji włącznie z usunięciem  protezy. Po wyleczeniu zapalenia kilkanaście tygodni później, ponownie wszczepia się inną endoprotezę.

Złamania. Istnieje niewielkie ryzyko złamań kostnych w obrębie kości . Najczęściej mają ograniczony zasięg i same ulegają wygojeniu, czasem wymagają zespolenia wymagającego dłuższego nieobciążania kończyny.

Zwichnięcia. Polegają na przemieszczeniu głowy protezy biodra z panewki. Najczęstszą przyczyną jest upadek. Zwichniętą protezę przeważnie udaje się nastawić nieoperacyjnie, rzadko wymagane jest repozycja operacyjna, czasem z korekcją położenia elementów implantu. Bardzo ważne dla zmniejszenia ryzyka zwichnięcia jest również właściwe zachowanie pacjenta po zabiegu.

Obluzowanie protezy. Z upływem czasu użytkowania proteza może się obluzować wobec otaczającej ją kości. Wpływ na to mają zarówno osobnicze właściwości tkanki kostnej, jak i sposób użytkowania sztucznego stawu. Leczeniem z wyboru jest wymiana protezy. Aktualny czas przeżycia endoprotez wynosi ok.12- 15 lat .

Zakrzepica żylna. Brak ruchu w okresie pooperacyjnym przy istniejacej żylakowatości kk dolnych sprzyja powstawaniu zakrzepów w żyłach kończyn dolnych  lub w naczyniach płucnych.co grozi powstaniem zatorowości mogocej zagrażać bezposrednio życiu. Standardowo każdy pacjent otrzymuje profilaktykę przeciwzakrzepową w okresie pobytu w Oddz. Może mieć ona formę zastrzyków lub tabletek doustnych. Konieczne jest jej utrzymanie przez kilka tygodni po zabiegu.

Zmiana długości kończyny(przy protezoplastyce stawu biodrowego) Pomimo szczególnej uwagi mającej na celu odtworzenie długości kończyny - zdarza się, że w trakcie zabiegu dochodzi do wydłużenia lub skrócenia operowanej nogi. Najczęściej jest to spowodowane warunkami anatomicznymi, stopniem destrukcji stawu lub dążeniem do wytworzenia maksymalnej stabilności stawu. Najczęściej zaburzenia długości nie przekraczają 1 cm i nie stanowią istotnego problemu dla pacjenta.

Skostnienia okołoprotezowe. Pewien odsetek pacjentów posiada tendencje do wytwarzania skostnień po zabiegu w tkankach miękkich, powodujące niebolesne ograniczenia zakresu ruchu.

Reakcje alergiczne. Zdarzają się rzadkie uczulenia na stopy metali, z których wykonane są implanty. Jeśli zdarzały się reakcje alergiczne na metale wskazane jest wykonanie testów uczuleniowych. Możliwe jest wówczas zastosowanie protezy wykonanej bez użycia tych metali, lub pokrytej specjalną warstwą ochronną.

Zasady rejestracji chorych na zabieg endoprotezoplastyki  w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym w Kraśniku.


1. Kwalifikacja do zabiegu endoprotezoplastyki biodra lub kolana odbywa się  przez lekarzy specjalistów z naszego  Oddziału, którzy wydają skierowanie do Szpitala na zabieg operacyjny .

2. Chory osobiście lub telefonicznie (pod numerem telefonu 818251382) rejestruje się w sekretariacie Oddziału Ortopedyczno-Urazowego  i jest wpisany na listę  oczekujących NFZ na endoprotezoplastykę stawu biodrowego lub kolanowego w systemie elektronicznym.

PACJENT  NIE  MOŻE  BYĆ  ZAPISANY  DO ZABIEGU  PROTEZOPLASTYKI  W INNYM SZPITALU.


3. Jeżeli pacjent rejestracji dokonuje telefonicznie to w ciągu 14 dni jest zobowiązany dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą do Oddziału Ortopedyczno-Urazowego  oryginał skierowania na adres  SP ZOZ Krasnik Oddz. Ortopedyczno-Urazowy 23-200 Kraśnik ul. Chopina 13 z dopiskiem: "Sekretariat  Ortopedii”

4. Po dokonanych formalnościach rejestracji pacjent oczekuje na telefon z sekretariatu Oddziału  i zostaje zaproszony na planowy zabieg operacyjny zgodnie  z podanym  terminem.

5. W wyjątkowych sytuacjach  zmiany terminu  pacjent zostaje telefonicznie poinformowany przez sekretariat Oddziału  o nowym wyznaczonym terminie.

6. Pacjent w dniu otrzymania skierowania na zabieg operacyjny otrzymuje  wskazówki dotyczące  przygotowania do przyjęcia do Szpitala na zabieg operacyjny.

Uwaga:

Niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od chwili wpisania na listę lub niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.


Informacja dla pacjentów:

W dniu wyznaczonego terminu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w godzinach 9.00 - 11.00. gdzie następuje przyjęcie  pacjenta przez lekarza dyżurnego Oddz.Ortopedyczno-Urazowego.


Prosimy nie zabierać do szpitala: przedmiotów wartościowych, łatwo psującej się żywności, nadmiaru ubrań i rzeczy osobistych.


Informacje dodatkowe:


1. Do szpitala proszę zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci,
2. W szpitalu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
3. Zabiegi endoprotezoplastyki biodra lub kolana są wykonywane w zabezpieczeniu krwi.

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Lublinie, prosi aby do tych zabiegów była oddana krew dla chorego – dobrowolnie. Krew może oddać każda osoba na terenie całej Polski podając informację dla kogo jest przeznaczona .

4.Dodatkowe inforamcje można uzyskać w kontakcie mailowym ortopedia@spzoz.krasnik.pl lub telefonicznym : gab.lekarski:81 8251301 sekret.:81 8251382


UWAGA: jeżeli w okresie 10 dni przed planowaną operacją  nastąpi:

1. Pogorszenie stanu zdrowia,
2. Choroba infekcyjna (katar, zapalenie dróg moczowych i oddechowych, ropień zęba, opryszczka),
3. Zranienie lub powstanie ropnej zmiany skórnej,

Prosimy o pilne zawiadomienie lekarza Oddz.: 818251301-gab.lek. lub sekretariatu oddz. pod numerem telefonu:818251382
Uwaga:

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.