SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Skrzynka EPUAPElektroniczna Skrzynka Podawcza
jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do SPZOZ w Kraśniku.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej SPZOZ dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:

  1. Zalogować się na platformie ePUAP
  2. W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Kraśnik lub kod pocztowy: 23-200 i z wyświetlonej listy wybrać SPZOZ Kraśnik
  3. Z lewej strony wybrać Katalog spraw - pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
  4. Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
  5. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
  6. Jako adresata wybrać SPZOZ Kraśnik
  7. Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do zakładu opieki zdrowotnej.
  8. UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).

 

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP SPZOZ w Kraśniku wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/SPZOZKrasnik/SkrytkaESP