Kontakty


Rejestracja do poradni specjalistycznych

 

Rejestracja telefoniczna od 7:00 do 17:00

Rejestracja osobista na miejscu od 7:00 do 18:00 ( Chopina 13, Niepodległości 25)

 

Poradnia Alergologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Chirurgiczna - Chopina 13 oraz Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Chopina 13 tel. 81 825 13 93
Poradnia Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych - Chopina 13 oraz Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - Chopina 13 tel. 81 825 13 93
Poradnia Dermatologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Endokrynologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Gastroenterologiczna - Chopina 13 oraz Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Kardiologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Laryngologiczna - Chopina 13 oraz Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Leczenia Bólu tel. 81 825 13 93
Poradnia Nefrologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Neonatologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Neurologiczna - Chopina 13 oraz Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Neurologii dziecięcej - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Okulistyczna - Chopina 13 tel. 81 825 13 93
Poradnia Onkologiczna - Chopina 13 tel. 81 825 13 93
Poradnia Ortopedyczna - Chopina 13 tel. 81 825 13 93
Poradnia Preluksacyjna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Psychologiczna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Rehabilitacyjna - Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
Poradnia Reumatologiczna - Chopina 13 oraz Niepodległości 25 tel. 81 825 13 93
   

 

Poradnia Medycyny Pracy - Niepodległości 25 tel. 81 825 48 61

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Niepodległości 25 tel. 81 825 48 19

Oddziały szpitalne


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet lekarski

81 825 13 92

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 34

Oddział Chemioterapii

Gabinet lekarski

81 825 13 88

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 21

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej

Gabinet lekarski

81 825 13 37

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 75

Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży

Gabinet lekarski

81 825 48 07

Gabinet pielęgniarski

81 825 48 34

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Gabinet lekarski

81 825 13 27

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 20

Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet lekarski

81 825 13 07

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 74

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Gabinet lekarski

81 825 48 19

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy

Gabinet lekarski

81 825 48 51

Gabinet pielęgniarski

81 825 48 32

Oddział Kardiologii

Gabinet lekarski

81 825 48 21

Gabinet pielęgniarski

81 825 48 22

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Gabinet lekarski

81 825 13 94

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 85

Oddział Opieki Paliatywnej

Gabinet lekarski

81 825 13 88

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 21

Oddział Ortopedyczno- Urazowy

Gabinet lekarski

81 825 13 01

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 79

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Gabinet lekarski

81 825 48 58

Gabinet pielęgniarski

81 825 48 06

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

81 825 13 52

 

 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Gabinet lekarski

81 825 13 30

Gabinet pielęgniarski

81 825 13 17

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Gabinet lekarski                                            81 759 09 18           

Gabinet zabiegowy                                       81 759 09 17

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Gabinet zabiegowy                                          81 825 48 13          

Pracownie i laboratorium

 

Trakt Operacyjny

81 825 13 12

Pracownia Fizjoterapii

81 825 48 03

Sterylizacja

81 825 13 99

Pracownia USG

81 825 48 37

Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa

81 825 13 81

Pracownia Tomografii Komputerowej

81 825 13 61

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi

81 825 13 11

Pracownia Mammografii

81 825 13 89

Pracownia RTG

81 825 13 96

Laboratorium Analityczne

81 825 13 23

Administracja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik


Sekretariat dyrekcji

tel. 81 825 13 66 fax. 81 884 32 09
poczta@spzoz.krasnik.pl /SPZOZKrasnik/SkrytkaESP
NIP: 7151590090 KRS: 0000026278
REGON: 43118134400000 RPWDL: 000000002957

Dyrekcja

Dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

mgr Maria Słota

lek. Piotr Krawiec

mslota@spzoz.krasnik.pl pkrawiec@spzoz.krasnik.pl
tel. 81 825 13 66 tel. 81 825 13 41

 

 

Główna Księgowa

Loanna Tymecka

Naczelna Pielęgniarka

Agnieszka Dziewa

ltymecka@spzoz.krasnik.pl adziewa@spzoz.krasnik.pl
tel. 81 825 13 70 tel. 81 825 13 95
   

Kierownik ds. Infrastruktury

Rafał Poleszak

Zastępca Naczelnej Pielęgniarki,

Kierownik Poradni Ambulatoryjnych

Świadczeń Zdrowotnych

Anna Albiniak

rpoleszak@spzoz.krasnik.pl aalbiniak@spzoz.krasnik.pl

 

tel. 81 825 13 56

tel. 81 825 48 49

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Inspektor Ochrony Danych

Honorata Chomicka - Kruk

Konrad Domański

hchomicka@spzoz.krasnik.pl

iod@spzoz.krasnik.pl

tel. 81 825 13 78

 

tel. 81 825 48 02

 

Specjalista Pielęgniarka ds. Epidemiologii

Starszy Specjalista ds. BHP

abryla@spzoz.krasnik.pl emarszalek@spzoz.krasnik.pl

tel. 81 825 13 19

 

tel. 81 825 13 87

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Starszy Specjalista ds. PPOŻ

hchomicka@spzoz.krasnik.pl  ppoz@spzoz.krasnik.pl

tel. 81 825 13 78

 

tel. 81 825 48 40

 

Zgłoszenia sygnalistów

 

sygnal@spzoz.krasnik.pl   
tel. 781 710 610  

Księgowość

Księgowość finansowa

mkulesza@spzoz.krasnik.pl 

tel. 81 825 13 83

Z-ca Głównej Księgowej

bharabasz@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 48
 
   

Księgowość majątkowa

mwiniarska@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 53

Sekcja płac

eoleszko@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 62

Kasa

bmargiel@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 83

 


Dział Służby Pracowniczej

btargosinska@spzoz.krasnik.pl 

zlukasik@spzoz.krasnik.pl 

tel. 81 825 13 73

 


Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie

gtargosinski@spzoz.krasnik.pl 

tel. 81 825 13 58

fax. 81 825 13 10


Sekcja informatyczna

informatycy@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 09

Sekcja techniczna

tel. 81 825 13 55

Sekcja transportu

lhalabis@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 15

Specjalista ds. budownictwa

aszumniak@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 13 60

Kuchnia

kuchnia@spzoz.krasnik.pl tel. 81 825 13 69

 


Dział Rozliczeń Usług Medycznych

Kierownik Działu Rozliczeń Medycznych

kkwietniewska@spzoz.krasnik.pl  

tel. 81 825 13 98

Dział Rozliczeń Usług Medycznych

akulpa@spzoz.krasnik.pl  tel. 81 825 14 40

 


Sekcja Dokumentacji Medycznej

Kierownik Sekcji Dokumentacji Medycznej

ipikula@spzoz.krasnik.pl 

tel. 81 825 13 77

Sekcja Dokumentacji Medycznej

ddm@spzoz.krasnik.pl tel. 81 825 13 31

 


Radca Prawny

radca@spzoz.krasnik.pl

tel. 81 825 13 59