O szpitalu

Misja Szpitala:
"Troska o Pacjenta jest naszym największym zadaniem, jakość ambicją"


Szpital Powiatowy posiada 366 łóżek zlokalizowanych w 14 oddziałach szpitalnych. Każdemu choremu zapewniamy troskliwą opiekę oraz serdeczną i życzliwą atmosferę, w przyjaznym otoczeniu pragniemy nieść ulgę w cierpieniu i chorobie. Podstawą przyjęcia do szpitala jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiadanie dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadkach nagłych: wypadki, zatrucia, urazy, porody, stany zagrożenia życia nie wymaga się w/w dokumentów.

Wizyty lekarskie odbywają się codziennie od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia od 7:00 do 20:00 (z ograniczeniem odwiedzin w czasie wizyt lekarskich). 

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych odwiedziny pacjentów mogą ulec zawieszeniu na czas trwania zagrożenia. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela najbliższej rodzinie lekarz. Opieka duszpasterska w obrządku rzymskokatolickim prowadzona jest przez księży kapelanów. Kaplice szpitalne zlokalizowane są w suterenie budynku głównego szpitala przy ul. Chopina 13 oraz na II piętrze budynku przy Al. Niepodległości 25. Msze święte odbywają się w niedziele i święta: o godzinie 16.30 - w szpitalu przy ul. Chopina 13, o godz. 15:00 - w szpitalu przy Al. Niepodległości 25.