Programy EFS

Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Projekty zakończone:

1.Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim
2.Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie puławskim
3.Program profilaktyki raka piersi w podregionie puławskim

Tytuł Projektu: Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Całkowity koszt : 621 437,50 zł,

Dofinansowanie z EFS: 589 371,33 zł.

Opis projektu:

Projekt przeznaczony dla 600 osób z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 25-65 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie w podregionie puławskim województwa lubelskiego.

Planowane efekty:

 1. wzrost świadomości o raku jelita grubego u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

 2. przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

 3. zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stadium,

 4. zwiększenie odsetka wyleczalności,

 5. obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,

 6. obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

 7. obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego w skali kraju.

Główne zadania Projektu obejmują:

 1. spotkania informacyjno–edukacyjne dla 600 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka jelita grubego,

 2. badania przesiewowe jelita grubego dla 500 Uczestników Projektu zgodnie z zakresem Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 3. działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

 1. osoby będące w wieku od 50 r.ż. do 65 r.ż. niezależnie od wywiadu rodzinnego,

 2. osoby będące w wieku od 40 r.ż. do 49 r.ż. jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego

 3. osoby będące w wieku od 25 r.ż. do 40 r.ż., z rodziny, w której występuje Zespół Lyncha (z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego wyniku badania genetycznego).

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium i co za tym idzie zwiększone zostaną szanse wyleczenia i przeżycia danej osoby. Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby.Tytuł Projektu: Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie puławskim.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.

Całkowity koszt : 359 500,00zł,

Dofinansowanie z EFS: 317 900,00zł.

Opis projektu:

Projekt jest przeznaczony dla 1000 kobiet z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 25-59 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka szyjki macicy są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie będą wzmacniały skuteczność profilaktyki zdrowotnej, przyczynią się do poprawy stanu zdrowia co bezpośrednio wpłynie na wzrost aktywności zawodowej.

Planowane efekty:

 1. wzrost świadomości o raku szyjki macicy u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

 2. przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

 3. zwiększenie wykrywalności raka we wczesnym stadium,

 4. obniżenie zachorowalności,

 5. obniżenie umieralności,

 6. obniżenie kosztów leczenia raka szyjki macicy w skali kraju,

 7. ograniczenie poziomu bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.

Główne zadania Projektu obejmują:

 1. spotkania informacyjno – edukacyjne dla 1000 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka szyjki macicy,

 2. badania profilaktyczne dla 800 Uczestników Projektu

 3. działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu badań profilaktycznych – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

 1. kobiety w wieku 25 – 59 lat,

 2. kobiety zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Tytuł Projektu: Program profilaktyki raka piersi w podregionie puławskim

Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Całkowity koszt : 359 500,00 zł,

Dofinansowanie z EFS: 317 900,00 zł.

Opis projektu:

Projekt jest przeznaczony dla 1000 kobiet z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 50 69 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka piersi są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie będą wzmacniały skuteczność profilaktyki zdrowotnej, przyczynią się do poprawy stanu zdrowia co bezpośrednio wpłynie na wzrost aktywności zawodowej.

Planowane efekty:

 1. wzrost świadomości o raku piersi u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

 2.  przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

 3. zwiększenie wykrywalności raka we wczesnym stadium,

 4. obniżenie zachorowalności,

 5. obniżenie umieralności,

 6. obniżenie kosztów leczenia raka piersi w skali kraju,

 7. ograniczenie poziomu bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.

Główne zadania Projektu obejmują:

 1.  spotkania informacyjno – edukacyjne dla 1000 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka szyjki macicy,badania profilaktyczne dla 800 Uczestników Projektu

 2. działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu badań profilaktycznych – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

 1. a) kobiety w wieku 50 - 69 lat,

 2. b) kobiety zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.