Zakres świadczeń udzielanych w SP ZOZ w Kraśniku

 

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

SPZOZ W KRAŚNIKU

Zakres świadczonych usług.

Szpital zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położniczą we wszystkie dni tygodnia w trybie hospitalizacji (całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu).

Co przysługuje ci bezpłatnie podczas leczenia w szpitalu

  • Świadczenia, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia (świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi i rozpoznaniami).
  • Badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, które są niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych.
  • Świadczenia w chemioterapii.
  • Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych.

Uwaga!

  • Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne zaliczamy do świadczeń gwarantowanych tylko w przypadkach wad wrodzonych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia.
  • Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (czyli nie obejmują metod eksperymentalnych o nieudowodnionej skuteczności).
  • Rozporządzenie określa również warunki, jakie musi spełnić szpital, aby realizować świadczenia gwarantowane. W ten sposób zapewniamy odpowiednią jakość

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz.U. 2023 poz. 870 z późn. zm.

 

 USŁUGI/ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE  UDZIELANE   W  POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH  ZAKŁADU

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM PEDIATRYCZNYM

ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE

POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.

CHOROBY GÓRNEGO ODCINKA DRÓG ODDECHOWYCH

CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

MAŁE INFEKCJE (W TYM CHOROBY IMMUNOLOGICZNE)

DRGAWKI GORĄCZKOWE

INNE ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE

CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

CHOROBY NEREK Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NERKOWĄ

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

INFEKCYJNE I NIEINFEKCYJNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I JELIT

LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW < 18 R.Ż.

 DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB UKLADU NERWOWEGO

INNE CHOROBY DZIECI

ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

S43 ZATRUCIE LEKKIE

GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA < 66 R.Ż.

CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE

NOWORODEK WYMAGAJĄCY NORMALNEJ OPIEKI

 NOWORODEK WYMAGAJĄCY SZCZEGÓLNEJ OPIEKI

NOWORODEK WYMAGAJĄCY WZMOŻONEGO NADZORU

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY

INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH*

ARTROSKOPIA LECZNICZA*

ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZA*

KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż.*

DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY*

ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ*

DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSLUPA < 4 DNI

ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA >3 DNI

ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż.*

ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ < 66 R.Ż.*

ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ*

 MNIEJSZE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA*

CZYNNOŚCIOWE LECZENIE ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, STAWOWYCH, MIEDNICY, KRĘGOSŁUPA

ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*

MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*

POURAZOWE USZKODZENIA POZA USZKODZENIEM MÓZGU > 65 R.Ż.

CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA*

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO*

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA*

 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA*

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ  Z  PODODDZIAŁEM  CHIRURGII  ENDOSKOPOWEJ

ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO URAZU*

URAZY GŁOWY Z ISTOTNYM USZKODZENIEM MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI*

DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*

MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*

ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

ODMA OPŁUCNOWA

ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.

CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.

KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.*

DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY*

ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY*

CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.

CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.

KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*

DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*

KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO*

DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO*

ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

CHOROBY JELITA GRUBEGO

DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*

ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ > 65 R.Ż.*

ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.*

CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż.

DUŻE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO*

KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM*

OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH*

WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z POWIKŁANIAMI*

WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO*

ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU*

MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY*

CHOROBY ODBYTU

OSTRE CHOROBY WĄTROBY

DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH*

WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż.*

WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż*

CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH > 65 R.Ż.

CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH < 66 R.Ż.

OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE*

MNIEJSZE AMPUTACJE < 66 R.Ż.*

KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ > 10 DNI*

ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*

MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*

HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ

ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA Z ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM > 5 DNI*

CIĘŻKIE OPARZENIA > 10 DNI

ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA > 5 DNI

LEKKIE OPARZENIA/ODMROŻENIA

DUŻE ZABIEGI SKÓRNE*

ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE*

LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY*

OWRZODZENIA SKÓRY

DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE

ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC*

STOPA CUKRZYCOWA

NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK*

INNE PROCEDURY W ZAKRESIE UKŁADU MOCZOWO - PŁCIOWEGO*

ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU

CHOROBY PĘCHERZA MOCZOWEGO I MOCZOWODU

CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ

ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU*

KAMICA MOCZOWA

ZABIEGI NA TĘTNICACH KOŃCZYN DOLNYCH*

ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM*

CHOROBY NACZYŃ

LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

 ODDZIAŁ KARDIOLOGII

ZATOR PŁUCNY

OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

OZW - LECZENIE ZACHOWAWCZE

OSTRA LUB ZDEKOMPENSOWANA NIEWYDOLNOŚC KRĄŻENIA - LECZENIE W OINK

ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ >17 R.Ż.

CHOROBY ZASTAWEK SERCA > 17 R.Ż.

WRODZONE WADY SERCA > 17 R.Ż. I < 66 R.Ż.

INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*

ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.*

CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

KAMICA MOCZOWA

DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

ZABIEGI W NIETRZYMANIU MOCZU*

DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ*

LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO

LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO

LECZENIE ZACHOWAWCZE JAJNIKÓW, JAJOWODÓW I MIEDNICY MNIEJSZEJ

LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW

LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO

PATOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU-DIAGNOSTYKA, OBSERWACJA, LECZENIE <12 DNI

PORÓD*

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

BRONCHOSKOPIA*

 DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż.

DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż.

ZATOR PŁUCNY

ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

ROZSTRZENIE OSKRZELI

WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO > 65 R.Ż.

INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO < 66 R.Ż.

POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

GRUŹLICA - LECZENIE DŁUGOTERMINOWE

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH

GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO>3 DNI

CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE

PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU

INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż.

DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż.

ZATOR PŁUCNY

ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

ZAPALENIE PŁUC Z PW

ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.

CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.

CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.

CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.

CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) > 65 R.Ż

CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) < 66 R.Ż.

ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

CHOROBY JELITA GRUBEGO

CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

CHOROBY ZAPALNE JELIT > 65 R.Ż

 CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż.

KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

CHOROBY ODBYTU

OSTRE CHOROBY WĄTROBY

PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI

PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW

CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH > 65 R.Ż.

CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH < 66 R.Ż.

NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW

CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 65 R.Ż.

UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

OWRZODZENIA SKÓRY

DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE

ZABURZENIA ODŻYWIENIA

WRODZONE WADY METABOLICZNE > 65 R.Ż.

CUKRZYCA BEZ POWIKŁAŃ

CUKRZYCA Z POWIKŁANIAMI I INNE STANY HIPOGLIKEMICZNE

CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI

STOPA CUKRZYCOWA

NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ

INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

INNE CHOROBY NEREK > 65 R.Ż.

INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.

CHOROBY NACZYŃ

CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA

CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI

ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI

ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI

ZATRUCIE LEKKIE

GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA > 65 R.Ż.

POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

INNE CHOROBY WIRUSOWE

CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE

PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ

TK -BADANIE GŁOWY – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO

TK-BADANIE GŁOWY – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK- BADANIE INNEKJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK: ANGIOGRAFIA TT. WIEŃCOWYCH U PACJENTÓW PO ZABIEGACH KORONAPLASTYKI LUB WSZCZEPIENIU  BY-PASSÓW,

TK: WIRTUALNA KOLONOSKOPIA U PACJENTÓW, U KTÓRYCH WARUNKI ANATOMICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ WYKONANIE KOLONOSKOPII TRADYCYJNEJ

BADANIE KARDIOLOGICZNE TK (OBEJMUJE BADANIE MORFOLOGII I CZYNNOIŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO – TAKŻE ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK: ANGIOGRAFIA (Z WYŁACZENIEM ANGIOGRAFII TT. WIEŃCOWYCH)

TK- BADANIE GŁOWY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK- BADANIE INNEKJ OKOLICY ANATOMICZNEJ ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK: GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK: INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO

TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU DIAGNOSTYCZNEGO

ZNIECZULENIE CAŁKOWITE DOŻYLNE – KATEGORIA I

SPECJALISTYCZNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 2 LUB WIĘCEJ BADAŃ HIST.-PAT.)

GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (W PRZYPADKU WSKAZAŃ OBEJMUJE TEST URAZOWY)

GASTOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 1 BADANIE HISP-RAT)

KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA

KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ ( Z BADANIEM HIST.-PAT.)

KOLONOSKOPIA Z POLIPEKTOMIĄ JEDNEGO LUB WIĘCEJ POLIPÓW O ŚREDNICY DO 1 CM, ZA POMOCĄ PĘTLI DIATERMICZNEJ (Z BADANIEM HIST-PAT)

KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU DIAGNOSTYCZNEGO

ZNIECZULENIE CAŁKOWITE DOŻYLNE – KATEGORIA 1

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA

BADANIE MAMMOGRAFICZNE

PRACOWNIA USG

USG CUN

USG TARCZYCY I PRZYTARCZYC

USG PIERSI

USG BIODER

USG PRZETOK DIALIZACYJNYCH

USG SZYI

USG JĄDER

USG JAMY BRZUSZNEJ

USG DOPPLER TĘTNIC NERKOWYCH

USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH

USG DOPPLER NACZYŃ JAMY BRZUSZNEJ

USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH: 1 KOŃCZYNA, 1 UKŁAD

USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH: 2 KOŃCZYNY, 1 UKŁAD

USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH: 1 KOŃCZYNA, 1 UKŁAD

USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH: 2 KOŃCZYNY, 1 UKŁAD

PRACOWNIA SEROLOGII I BANK KRWI

GRUPA KRWI OZNACZENIE UKŁADU ABO ORAZ ANTYGENU RHD I PRZEGLĄDOWE  BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ

PRZEGLĄDOWE BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH U KOBIET CIĘŻARNYCH METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ

GRUPA KRWI BADANIE UKŁADU AB0 ANTYGENU RHD ORAZ BTA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT DO 4 MIESIĄCA ŻYCIA METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ

WYNIK POTWIERDZONY GRUPY KRWI (DWA OZNACZENIA GRUPY KRWI)

PRÓBA ZGODNOŚCI SEROLOGICZNEJ DAWCY I BIORCY PRZED PRZETOCZENIEM KRWI - OZNACZENIE ANTYGENÓW ABD U DAWCY I BIORCY, PRZEGLĄDOWE BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH U BIORCY, PRÓBĄ KRZYŻOWĄ Z JEDNĄ JEDNOSTKĄ KKCZ:

+ ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ JEDNOSTKĘ KKCZ - OZNACZENIE ANTYGENÓW ABD U DAWCY, PRÓBA KRZYŻOWA METODA MIKROKOLUMNOWA

KWALIFIKACJA DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY D

BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA)

PRACOWANIA RTG

ZDJĘCIE PALCA

ZDJĘCIE PALCÓW

ZDJĘCIE RĘKI

ZDJĘCIE RĘKI PORÓWNAWCZE PA

ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE PA + BOCZNE

ZDJĘCIE NADGARSTKA

ZDJĘCIE NADGARSTKÓW PORÓWNAWCZE PA + BOCZNE

ZDJĘCIE PRZEDRAMIENIA

ZDJĘCIE PRZEDRAMION PORÓWNAWCZE

ZDJĘCIE ŁOKCIA

ZDJĘCIE ŁOKCI PORÓWNAWCZE

ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNEJ

ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNYCH PORÓWNAWCZE

ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP

ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP + OSIOWE

ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH PORÓWNAWCZE AP

ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH AP + OSIOWE

ZDJĘCIE GŁOWY KOŚCI RAMIENNEJ TRANSTORAKALNE

ZDJĘCIE OBOJCZYKA

ZDJĘCIE OBOJCZYKÓW PORÓWNAWCZE

ZDJĘCIE STAWÓW MOSTKOWO - OBOJCZYKOWYCH

ZDJĘCIE ŁOPATKI

ZDJĘCIE ŁOPATKI AP + STYCZNE

ZDJĘCIE ŚRÓDSTOPIA LUB STOPY

ZDJĘCIE ŚRÓDSTOPIA LUB STÓP PORÓWNAWCZE AP

ZDJĘCIE ŚRÓDSTOPIA LUB STÓP PORÓWNAWCZE AP +BOCZNE

ZDJĘCIE PIĘTY

ZDJĘCIE PIĘT PORÓWNAWCZE BOCZNE

ZDJĘCIE PORÓWNAWCZE BOCZNE +OSIOWE

ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO

ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH PORÓWNAWCZE AP

ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH PORÓWNAWCZE AP + BOCZNE

ZDJĘCIE PODUDZIA

ZDJĘCIE PODUDZI PORÓWNAWCZE

ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO

ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE AP

ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE AP + BOCZNE

ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO+ OSIOWE RZEPKI

ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH + OSIOWE RZEPKI 30°, 60°, 90°

ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ

ZDJĘCIE KOŚCI UDOWYCH PORÓWNAWCZE

ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP

ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH PORÓWNAWCZE AP

ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH AP U NIEMOWLĄT

ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH AP + OSIOWE U NIEMOWLĄT

ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH PORÓWNAWCZE AP + OSIOWE

ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO - BIODROWYCH

ZDJĘCIE MIEDNICY LUB TALERZY BIODROWYCH

ZDJĘCIE SPOJENIA ŁONOWEGO (MIEDNICY MAŁEJ)

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO + SKOSY 45

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO + CZYNNOŚCIOWE

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZCZYTOWEGO I OBROTOWEGO

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZCZYTOWEGO I OBROTOWEGO + CZYNNOŚCIOWE

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO + SKOSY 45

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDZWIOWO – KRZYŻOWEGO

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO – KRZYŻOWEGO + SKOSY 45

ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWEJ LUB GUZICZNEJ

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LS-TH W POZYCJI STOJĄCEJ AP

ZDJĘCIE KRĘG. LS-TH W POZYCJI STOJĄCEJ AP + BOCZNE

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA AP

ZDJĘCIE MOSTKA PA + BOCZNE

ZDJĘCIE MOSTKA BOCZNE

ZDJĘCIE ŻEBER JEDNOSTRONNE

ZDJĘCIE ŻEBER OBUSTRONNE

ZDJĘCIE CZASZKI

ZDJĘCIE CZASZKI W POZYCJI TOWNA

ZDJĘCIE PODSTAWY CZASZKI - OSIOWE

ZDJĘCIE CELOWANE SIODEŁKA TURECKIEGO

ZDJĘCIE ŻUCHWY SKOŚNE

ZDJĘCIE ŻUCHWY SKOŚNE + PA

ZDJĘCIE NOSA BOCZNE

ZDJĘCIE NOSA BOCZNE + PA

ZDJĘCIE ŁUKÓW JARZMOWYCH

ZDJĘCIE ZATOK

ZDJĘCIE ZATOK + BOCZNE

ZDJĘCIE USZU

ZDJĘCIE OCZODOŁÓW

ZDJĘCIE KANAŁÓW NERWÓW WZROKOWYCH

ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI

ZDJĘCIE ŚLINIANKI

ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA

ZDJĘCIE BOCZNE KLATKI PIERSIOWEJ

ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ - DZIECI DO 6 LAT

ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM – DOROŚLI

ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM + PA

ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM - DZIECI

ZDJĘCIE PRZEPONY

ZDJĘCIE SZCZYTÓW PŁUC

ZDJĘCIE PODŻEBRZA

ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ

LABORATORIUM ANALITYCZNE

BADANIE MOCZU NA BIAŁKO

OB

MORFOLOGIA

MORFOLOGIA KRWI (16 DIFF)

ROZMAZ MANUALNY

RETIKULOCYTY

CZAS PROTROMBINOWY

CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY

FIBRYNOGEN

GLUKOZA WE KRWI (KAŻDE OZNACZENIE)

KRZYWA CUKROWA

MOCZNIK (SUROWICA LUB MOCZ)

KREATYNINA (SUROWICA LUB MOCZ)

KREATYNINA +GRF

KWAS MOCZOWY (SUROWICA LUB MOCZ)

BIAŁKO CAŁKOWITE LUB ALBUMINY

ELEKTROFOREZA BIAŁEK SUROWICY

LIPAZA

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

HDL - CHOLESTEROL

LDL – CHOLESTEROL -WYLICZALNY

TRÓJGLICERYDY

BILIRUBINA CAŁKOWITA

BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA

NA (SUROWICA LUB MOCZ)

K (SUROWICA LUB MOCZ)

WAPŃ (SUROWICA LUB MOCZ)

FOSFORANY (SUROWICA LUB MOCZ)

MAGNEZ

CHLORKI

ŻELAZO W SUROWICY

ŻELAZO + CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA

KRZYWA ŻELAZOWA

BADANIE RÓWNOWAGI KWASOWO - ZASADOWEJ

AMINOTRANSFERAZA AST LUB ALT

FOSFATAZA ALKALICZNA (ZASADOWA)

GAMMAGLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA

DEHYDROGENAZA MLECZANOWA

KINAZA KREATYNOWA CK

AMYLAZA (SUROWICA LUB MOCZ)

CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF ILOŚCIOWO)

BIAŁKO CRP

BADANIE KAŁU NA STOPIEŃ TRAWIENIA

BADANIE KAŁU NA PASOŻYTY

BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ

OKSYMETRIA CO

D-DIMERY

TEST DO WYKRYCIA ANTYGENU LAMBLII

WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILII

ROTA-ADENO

NORO/ROTO-ADENO

TEST INFLUENZA A/B

ALKOHOL ETYLOWY

MIKROALBUMINA- MOCZ

POSIEW MOCZU

POSIEW PLWOCINY

POSIEW BRONCHOASPIRATU

POSIEW Z RAN, CZYRAKÓW, WORKA SPOJÓWKOWEGO, OWRZODZEŃ

WYMAZ Z NOSA

WYMAZ Z GARDŁA

WYMAZ Z UCHA

POSIEW KRWI TLENOWY

POSIEW KRWI BEZTLENOWY

POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA

POSIEW PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO

POSIEW KAŁU

WYMAZ Z POCHWY

IDENTYFIKACJA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE W WYMAZIE Z POCHWY

WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY

ANTYBIOGRAM METODĄ DYFUZYJNO – KRĄŻKOWĄ

LEKOWRAŻLIWOŚĆ METODĄ AUTOMATYCZNĄ – MIC

BADANIE MYKOLOGICZNE Z IDENTYFIKACJĄ GRZYBA

BADANIE MYKOLOGICZNE BEZPOŚREDNIE

BADANIE CZYSTOŚCIOWE

KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI (SPORAL)

KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI (ATEST)

IDENTYFIKACJA PATOGENÓW ALARMOWYCH

WYMAZ Z ODBYTU - CPE

POBIERANIE WYMAZU (NOS/GARDŁO/UCHO)

TSH 3 GENERACJI

FT - 4

FT - 3

HBS

PSA

PROLACTIN

BHCG

IGE CAŁKOWITE

TNT

PROKALCYTONINA

BNP

WITAMINA 25 OHD3

MARKER CA 125

MARKER CA 15,3

MARKER CA 19,9

MARKER CEA

RÓŻYCZKA IGG

RÓŻYCZKA IGM

CYTOMEGALIA IGG

CYTOMEGALIA IGM

BORELIA IGG

BORELIA IGM

TOXOPLAZMOZA IGG

TOXOPLAZMOZA IGM

WIRUS EBV

WSKAŹNIK ACR – WYLICZALNY

CERULOPLAZMINA

CHOLINOESTERAZA(CHE)

ASO

FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)

HOMOCYSTEINA

HEMOGLOBINA GLIKOZYLOWANA

KINAZA KREATYNOWA (CK-MB)

LIT

ENA PROFIL

MLECZANY

WR

TRANSFERYNA

17-HYDROKSYKORTYKOID(17 OHS)

17-KETOSTERYDY(17 KS)

FRUKTOZAMINA

FSH

LH

PROGESTERON

TESTOSTERON

ESTERADIOL

ANDROSTENDION

17-OH PROGESTERON

DHEA (DEHYDROEPIANDROSTENDION)

DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU)

P-CIAŁA ANTY-TYREOGLOBULINOWE (ANTY-TG)

P-CIAŁA P. PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ (ANTY-TPO)

TYREOGLOBULINA (TG)

ODZYN WALER – ROSE

AMONIAK

ACTH (H. ANDRENOKORTKOTROPOWY)

ALDOSTERON

C-PEPTYD

HORMON WZROSTU

KALCYTONINA

KORTYZOL

PARATHORMON

PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA TEST PRZESIEWOWY

ANA PROFIL 1  (NRNP/SM, SM, SS-A, SS-B, SCL-70, JO-1,BIALKO B CENTROMERÓW, DSDNA, HISTONY, RIBOSOMALNE P-BIAŁKO )

PRZECIWCIAŁA PRZECIW MITOCHODNRIOM AMA

PRZECIWCIAŁA PRZECIW DSDNA

PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYTOPLAŹMIE LEUKOCYTÓW ANCA TEST PRZESIEWOWY

PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IGG

PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IGA

PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IGG, IGA - 2 KLASY

PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM EMA IGA

PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM EMA IGM

PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGA

PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGG

PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGM

PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM BOCZNYM ŻOŁĄDKA H+, K+ ATPAZIE

PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM WYDZIELAJĄCYM GASTRYNĘ

AFP (ALFA-FETOPROTEINA)

B2- MIKROGLOBULINA

INSULINA

PANEL WZIEWNY/ODDECHOWY

PANEL ATOPOWY

PSA WOLNY

KARBAMAZEPINA

KWAS WALPROINOWY

WIT.B12

KWAS FOLIOWY

P-CIAŁA ANTY- HBS

P-CIAŁA ANTY HBC-TOTAL

HBE AG (ANTYGEN)

P-CIAŁA ANTY HBE

P-CIAŁA ANTY HAV TOTAL

P-CIAŁA ANTY-HAV IGM

ANTYGEN CHLAMYDIA TRACHOMATIS

P-CIAŁA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA

P-CIAŁA ANTY -CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG

P-CIAŁA ANTY - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM

P-CIAŁA ANTY -CHLAMYDIA PNEUMONIE IGA

P-CIAŁA ANTY -CHLAMYDIA PNEUMONIE IGG

P-CIAŁA ANTY-CHLAMYDIA PNEUMONIE IGM

KALPROTEKTYNA-KAŁ

P-CIAŁA ANTY – HIV1/HIV2

P-CIAŁA ANTY-MYCOPLAZMA IGA

P-CIAŁA ANTY-MYCOPLAZMA IGG

P-CIAŁA ANTY-MYCOPLAZMA IGM

HORMON ANTY-MULLEROWSKI

P-CIAŁA ANTY-BORDETELLA IGA

P-CIAŁA ANTY-BORDETELLA IGG

P-CIAŁA ANTY-BORDETELLA IGM

HELICOBACTER PYLORI (SUR) – JAKOŚCIOWO

HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN W KALE

CYNK

SELEN

CHROM

GLUTEN

PAPP-A + HCG WOLNA PODJEDNOSTKA BETA (DELFIA)

P-CIAŁA P.HELICOBACTER PYLORI -P.CIAŁA M

MARKER CA 50

ACTH (H. ANDRENOKORTKOTROPOWY)

FERRYTYNA

P-CIAŁA TOKSOKAROZA

KWASY ZÓŁCIOWE

WITAMINA A+E( PAKIET)

BORELIOZA  WESTERN-BLOOD -KLASA IGG, KLASA IG M

ANA 1

ANA 2

ANA PROFIL 3

TESTOSTERON WOLNY

HCV – RNA JAKOŚCIOWO

HCV – RNA ILOŚCIOWO

HPV DNA – 16 I 18 (2 GENOTYPY)

HPV DNA 12 -  (12  GENOTYPÓW)

IGM

IGA

IGG

CMV AWIDNOŚĆ

TOXOPLAZMOZA AWIDNOŚĆ

MOTYLICA WĄTROBOWA

YERSINIA IGA

YERSINIA IGG

ANTYKOAGULANT TOCZNIA

KLESZCZE

RECEPTORY TSH

PRZECIWCIAŁA HCV

IMMUNOELEKTROFOREZA

LIT

MIEDŹ

SOMATOMEDYNA

KOMÓRKI LE

PRZECIWCIAŁA CCP

PRZECIWCIAŁA PLEMNIKÓW

PRZECIWCIAŁA GIARDIA LAMBLIA – IGG

PRZECIWCIAŁA GIARDIA LAMBLIA – IGM

RF KL. IGM

SHBG

TEST ROMA – SUROWICA

TEST NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 METODĄ  RT-PCR  Z WYNIKIEM I ZAŚWIADCZENIEM  W  JĘZYKU POLSKIM

TEST NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 METODĄ  RT-PCR  Z WYNIKIEM I ZAŚWIADCZENIEM  W  JĘZYKU POLSKIM ORAZ W JEDNYM WYBRANYM JĘZYKU OBCYM (ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM, UKRAIŃSKIM )

TEST ANTYGENOWY SARS-COV-2

P-CIAŁA P.HELICOBACTER PYLORI -P.CIAŁA IGG

P-CIAŁA P.HELICOBACTER PYLORI – KAŁ

CLOSTRIDIUM ANTYGEN + TOKSYNY