Zakres świadczeń udzielanych w SP ZOZ w Kraśniku

 

LECZENIE SZPITALNE

– zakres świadczonych usług w poszczególnych działach

Szpital zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położniczą we wszystkie dni tygodnia w trybie hospitalizacji (całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu).

Co przysługuje ci bezpłatnie podczas leczenia w szpitalu

  • Świadczenia, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia (świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi i rozpoznaniami).
  • Badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, które są niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych.
  • Świadczenia w chemioterapii.
  • Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych.

Uwaga!

  • Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne zaliczamy do świadczeń gwarantowanych tylko w przypadkach wad wrodzonych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia.
  • Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (czyli nie obejmują metod eksperymentalnych o nieudowodnionej skuteczności).
  • Rozporządzenie określa również warunki, jakie musi spełnić szpital, aby realizować świadczenia gwarantowane. W ten sposób zapewniamy odpowiednią jakość

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz.U. 2016 poz. 694 z późn. zm.

ZAKRESY USŁUG W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

 

ODDZIAŁ CHORÓB DZIECI I MŁODZIEŻY

 

D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE

D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

D49 USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

L07 ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

L84F INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.

P03 CHOROBY GÓRNEGO ODCINKA DRÓG ODDECHOWYCH

P04 CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

P06 MAŁE INFEKCJE (W TYM CHOROBY IMMUNOLOGICZNE)

P08 DRGAWKI GORĄCZKOWE

P12 INNE ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE

P17 CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

P18 CHOROBY NEREK Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NERKOWĄ

P21 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

P22 INFEKCYJNE I NIEINFEKCYJNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I JELIT

P35 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW < 18 R.Ż.

P50 DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB UKLADU NERWOWEGO

P99 INNE CHOROBY DZIECI

S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

S43 ZATRUCIE LEKKIE

S55F GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA < 66 R.Ż.

S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE

 

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY

 

A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

H21 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH*

H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA*

H23 ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZA*

H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż.*

H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY*

H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ*

H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

H56C ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSLUPA < 4 DNI

H56D ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA >3 DNI

H62E ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż.*

H62F ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ < 66 R.Ż.*

H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ*

H64 MNIEJSZE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA*

H67 CZYNNOŚCIOWE LECZENIE ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, STAWOWYCH, MIEDNICY, KRĘGOSŁUPA

H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*

H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*

H85E POURAZOWE USZKODZENIA POZA USZKODZENIEM MÓZGU > 65 R.Ż.

H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

H87C CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

H89C CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

H89D CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

H01 ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*

H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA*

H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO*

H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA*

H16 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA*

 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

 

A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO URAZU*

A76 URAZY GŁOWY Z ISTOTNYM USZKODZENIEM MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

A77 URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI*

D03 DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*

D07 MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*

D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

D51 ODMA OPŁUCNOWA

E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

F07E CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.

F07F CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.

F11F KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.*

F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY*

F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY*

F16E CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.

F16F CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.

F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*

F22 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*

F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO*

F32 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO*

F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO

F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*

F43E ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ > 65 R.Ż.*

F43F ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.*

F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

F58F CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż.

F62 DUŻE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO*

F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM*

F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH*

F82 WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z POWIKŁANIAMI*

F83 WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO*

F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU*

F94 MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY*

F96 CHOROBY ODBYTU

G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY

G22 DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH*

G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż.*

G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż*

G26E CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH > 65 R.Ż.

G26F CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH < 66 R.Ż.

G36 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE*

H74F MNIEJSZE AMPUTACJE < 66 R.Ż.*

H81 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ > 10 DNI*

H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*

H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*

HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ

J24 ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA Z ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM > 5 DNI*

J26 CIĘŻKIE OPARZENIA > 10 DNI

J27 ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA > 5 DNI

J28 LEKKIE OPARZENIA/ODMROŻENIA

J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE*

J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE*

J34 LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY*

J37 OWRZODZENIA SKÓRY

J46 DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE

K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC*

K39 STOPA CUKRZYCOWA

L00 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK*

L104 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE UKŁADU MOCZOWO - PŁCIOWEGO*

L27 ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU

L29 CHOROBY PĘCHERZA MOCZOWEGO I MOCZOWODU

L69 CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ

L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU*

L85 KAMICA MOCZOWA

Q12 ZABIEGI NA TĘTNICACH KOŃCZYN DOLNYCH*

Q19 ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM*

Q66 CHOROBY NACZYŃ

T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

Z01 - KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 

D16 ZATOR PŁUCNY

E16 OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

E17G OZW - LECZENIE ZACHOWAWCZE

E50 OSTRA LUB ZDEKOMPENSOWANA NIEWYDOLNOŚC KRĄŻENIA - LECZENIE W OINK

E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

E57 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

E62 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

E72 NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ >17 R.Ż.

E73 CHOROBY ZASTAWEK SERCA > 17 R.Ż.

E74F WRODZONE WADY SERCA > 17 R.Ż. I < 66 R.Ż.

E77 INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZO-NOWORODKOWY

 

F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*

F43F ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.*

F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

L85 KAMICA MOCZOWA

M02 DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

M03 ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

M04 MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

M05 ZABIEGI W NIETRZYMANIU MOCZU*

M13 DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ*

M18 LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO

M19 LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

M26 LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO

M27 LECZENIE ZACHOWAWCZE JAJNIKÓW, JAJOWODÓW I MIEDNICY MNIEJSZEJ

M29 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW

M30 LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO

N12 PATOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU-DIAGNOSTYKA, OBSERWACJA, LECZENIE <12 DNI

N01 PORÓD*

N20 NOWORODEK WYMAGAJĄCY NORMALNEJ OPIEKI

N24 NOWORODEK WYMAGAJĄCY SZCZEGÓLNEJ OPIEKI

N25 NOWORODEK WYMAGAJĄCY WZMOŻONEGO NADZORU

 

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

 

D05 BRONCHOSKOPIA*

D10E DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż.

D10F DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż.

D16 ZATOR PŁUCNY

D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

D19 ROZSTRZENIE OSKRZELI

D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

D37E INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO > 65 R.Ż.

D37F INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO < 66 R.Ż.

D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

D52 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

GRUŹLICA - LECZENIE DŁUGOTERMINOWE

 

ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODOODZIAŁEM UDAROWYM

 

A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH

A33 ZABURZENIA RÓWNOWAGI

A34C GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO

A34D GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO>3 DNI

A35C CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN

A35D CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN>3 DNI

A36 CHOROBY DEMIELINIZACYJNE

A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE

A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU

A47 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU - ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA

A49 UDAR MÓZGU - LECZENIE > 3 DNI

A50 UDAR MÓZGU - LECZENIE

A56 CHOROBY NERWÓW CZASZKOWYCH

A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO

A58 ENCEFALOPATIA

A59 BÓLE GŁOWY

A66 PADACZKA - DIAGNOSTYKA I LECZENIE

A67 PADACZKA - DIAGNOSTYKA I LECZENIE > 3 DNI

A77 URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

A48 KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH

A34D GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO>3 DNI

A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE

A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU

A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

D10E DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż.

D10F DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż.

D16 ZATOR PŁUCNY

D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

D47 ZAPALENIE PŁUC Z PW

D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

D49 USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

D52 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

E16 OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

E57 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

E59 NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

E62 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

E77 INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

F07E CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.

F07F CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.

F16E CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.

F16F CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.

F26E CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) > 65 R.Ż

F26F CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) < 66 R.Ż.

F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO

F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

F58E CHOROBY ZAPALNE JELIT > 65 R.Ż

F58F CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż.

F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

F96 CHOROBY ODBYTU

G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY

G17 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI

G18 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW

G26E CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH > 65 R.Ż.

G26F CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH < 66 R.Ż.

G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

H87C CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

H87D CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

H88 CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW

H89C CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

H89D CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

H96CE UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 65 R.Ż.

H96D UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

J37 OWRZODZENIA SKÓRY

J46 DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

K26 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE

K27 ZABURZENIA ODŻYWIENIA

K28E WRODZONE WADY METABOLICZNE > 65 R.Ż.

K34 CUKRZYCA BEZ POWIKŁAŃ

K35 CUKRZYCA Z POWIKŁANIAMI I INNE STANY HIPOGLIKEMICZNE

K37 CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI

K39 STOPA CUKRZYCOWA

K58 NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ

K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

L07 ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

L83 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

L84E INNE CHOROBY NEREK > 65 R.Ż.

L84F INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.

Q66 CHOROBY NACZYŃ

S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA

S04 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI

S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI

S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

S07 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI

S43 ZATRUCIE LEKKIE

S55E GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA > 65 R.Ż.

S56 POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

S57 INNE CHOROBY WIRUSOWE

S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE