Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Maryla Latosiewicz  – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

 p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ:

mgr Magdalena Rajszczak – specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii

 

 KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 13 13
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 16
e - mail: oit@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na parterze, w budynku szpitala przy ulicy Chopina 13  w Kraśniku  i dysponuje 6  łózkami szpitalnymi.

Do najważniejszych zadań Oddziału należy przygotowanie pacjenta do znieczulenia, zapewnienia mu bezpieczeństwa i komfortu podczas zabiegu operacyjnego oraz stworzenia operatorom warunków umożliwiających wykonanie nawet najbardziej skomplikowanego zabiegu operacyjnego. Osiągane jest dzięki wykorzystaniu szerokiego wachlarza znieczuleń dobieranych indywidualnie do każdego pacjenta. Maksymalne bezpieczeństwo osiągamy stosując najnowsze leki oraz środki medyczne, korzystając wyłącznie ze sprzętu jednorazowego, mając do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt anestezjologiczny spełniający światowe standardy bezpiecznego znieczulenia.

Oddział wyposażony jest w aparaturę umożliwiającą prowadzenie oddechu zastępczego, wspomaganie krążenia, dokładne dawkowanie leków, stały nadzór i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, stały dostęp do szerokiej diagnostyki laboratoryjnej  i obrazowej. Uczestniczy w okresie pooperacyjnym pacjentów naszego szpitala, zwracając szczególną uwagę na wydolność układu oddechowego i krążenia oraz wyeliminowanie dolegliwości bólowych.

Leczenie opiera się na najnowszych osiągnięciach współczesnej medycyny we współpracy ze wszystkimi specjalistami naszego szpitala.