Oddział Chemioterapii

 

 LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Renata Broniszewska-Kardas  – specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób płuc

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

Edyta Choma - specjalistka pielęgniarstwa internistycznego 

 

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 13 88
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 21
e - mail: chemia@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na parterze w  budynku D szpitala, przy ulicy Chopina 13    w Kraśniku   i  dysponuje  8  łózkami szpitalnymi.

W ramach działalności oddziału wykonywana jest standardowa procedura chemioterapii  w połączeniu z leczeniem wspomagającym.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy personelu i pobytu pacjentów gabinet chemioterapii wyposażony jest w komorę laminarną, służącą do przygotowywania leków stosowanych   w chemioterapii oraz posiada mechaniczną wentylację, która umożliwia 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.