Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

 

 LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Marek Zakościelny – specjalista chorób płuc

 

 PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

Dorota Syrokosz- specjalistka pielęgniarstwa internistycznego 

 

 KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 13 27
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 20
e - mail: chorob_pluc@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na pierwszym piętrze budynku D szpitala, przy ulicy Chopina 13    w Kraśniku   i  dysponuje  30  łózkami szpitalnymi.

Oddział jest wyposażony w  nowoczesną  aparaturę medyczną oraz posiada szeroką bazę diagnostyczną, w skład której wchodzą Laboratorium Analityczne, Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracownia Endoskopii.

Oddział zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług ambulatoryjnych i szpitalnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, a zwłaszcza: nowotworów, przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, gruźlicy, zapaleń płuc, chorób opłucnej. Posiada 3 pracownie diagnostyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt do wykonywania badań specjalistycznych.                             Oddział współpracuje z Kliniką Tarakochirurgii Akademii Medycznej   w Lublinie. Lekarze zatrudnieni w Oddziale prowadzą Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy.