Oddział Chorób Wewnętrznych

 

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

dr n.med. Elżbieta Rybus-Potępa – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr specjalista I st. med. społ. Wioletta Pielaszkiewicz

 

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Oddziałowa: 81 825 13 32
Gabinet lekarski: 81 825 48 09, 81 825 13 07
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 74
e - mail: wewn_1@spzoz.krasnik.pl, wewn_2@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na pierwszym piętrze budynku szpitala, przy ulicy Chopina 13   w Kraśniku   i  dysponuje 45  łózkami szpitalnymi.

Jest wyposażony w  nowoczesną  aparaturę medyczną oraz posiada szeroką bazę diagnostyczną, w skład której wchodzą Laboratorium Analityczne, Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracownia Endoskopii.

Procedury wykonywane w oddziale to m.in. :

  • diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych z ukierunkowaniem na choroby układu pokarmowego;
  • diagnostyka i leczenie schorzeń endokrynologicznych;
  • diagnostyka i leczenie cukrzycy i chorób nerek,
  • diagnostyka i leczenie chorób serca i płuc,
  • diagnostyka i leczenie zatruć substancjami chemicznymi i naturalnymi,
  • diagnostyka i leczenie chorób reumatologicznych.

W Oddziale zatrudnieni są lekarze z zakresu gastroenterologii, endokrynologii oraz reumatologii. Wszyscy często uczestniczą w sympozjach i kongresach ogólnopolskich.