Oddział Dzienny Psychiatryczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Tomasz Borkowski – specjalista psychiatrii

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 48 44
e - mail: odp@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na  parterze  w  budynku przychodni  przy ulicy Szpitalnej 2, w Kraśniku.

Oddział Dzienny Psychiatryczny to miejsce dające możliwość korzystania z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej. Zajęcia w oddziale trwają od godz. 8.00 do 14.00 po czym pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny.

Oddział wykonuje świadczenia diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne adresowane do osób dorosłych z zastępującymi problemami:
schizofrenie, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe
depresja i zaburzenia lękowe,
zaburzenia psychosomatyczne
problemy adaptacyjne i osobowościowe i kryzysy życiowe, 
zaburzenia funkcji poznawczych o różnej etiologii