Oddział Kardiologii

 

 LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Małgorzata Skrzyńska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

 

 PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

piel. Jolanta Jurek – specjalistka  pielęgniarstwa onkologicznego

 

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 48 21
Punkt pielęgniarski: 81 825 48 22
e - mail: kardiologia@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na III  piętrze, w budynku szpitala, przy ulicy Chopina 13  w Kraśniku   i dysponuje 16  łózkami, w tym 5 łózkami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Oddział jest wyposażony w  nowoczesną  aparaturę medyczną oraz posiada szeroką bazę diagnostyczną, w skład której wchodzą Laboratorium Analityczne, Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Endoskopii oraz Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Zaburzeń Rytmu Serca.

Procedury wykonywane w oddziale to m.in. :

  • pełna nieinwazyjna diagnostyka;
  • leczenie chorób serca i układu krążenia takich jak zawał serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, choroby zapalne serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia;

W strukturze Oddziału wydzielony jest 6-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z pełnym wyposażeniem monitorującym.

W Oddziale Kardiologii wykonywany jest szeroki zakres diagnostycznych badań laboratoryjnych specyficznych dla chorób układu krążenia np. badanie poziomu troponiny, CKMB.