Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Piotr Krawiec  – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Katarzyna Pęzioł – specjalistka  pielęgniarstwa internistycznego

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 48 11
Punkt pielęgniarski: 81 825 48 20
e - mail: rehabilitacja@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na II piętrze w budynku głównym Szpitala, przy ul. Chopina 13 w Kraśniku  i dysponuje 20  łózkami szpitalnymi.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  • rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu,
  • rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych,
  • rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego  i dystrofii mięśniowych,
  • rehabilitacji neurologicznej przewlekłej

Świadczenia udzielane przez personel oddziału  polegają na  prowadzeniu leczenia usprawniającego Pacjentów wymagających wczesnej rehabilitacji jako integralnej części leczenia, zmniejszeniu dysfunkcji i  przywrócenie najwyższego na danym etapie poziomu sprawności funkcjonalnej.

Oddział dysponuje:

  • pracownią kinezyterapii,
  • pracownią fizykoterapii,
  • pracownią terapii zajęciowej,
  • pracownią psychologiczna,
  • pracownią logopedyczną.