Szpitalny Oddział Ratunkowy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Rościsław Muratov – specjalista medycyny ratunkowej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Elżbieta Kwiatek   

CENTRUM INFORMACJI: tel. 81 825 13 52
e - mail: sor@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na parterze, w budynku szpitala  przy ulicy Chopina 13  w Kraśniku  i dysponuje 9  łózkami szpitalnymi.

Na szpitalny oddział ratunkowy mogą  zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.  Stan nagłego zagrożenia zdrowia lub życia  polega na nagłym lub przewidywanym  w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia np.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie   z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia.

 Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej, w razie konieczności leczenia specjalistycznego w oddziale o wyższym stopniu referencyjności.

Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny tj. aparat USG , EKG i przyłóżkowy aparat RTG. Jednorazowo może udzielać pomocy 6-ciu poszkodowanym pacjentom, 6-ciu kolejnych może być hospitalizowanych. Praca w oddziale oparta jest na dobrej współpracy lekarzy specjalistów z oddziałów: OIT, Chirurgii, Interny, Pediatrii, Neurologii, Pulmonologii. Dzięki włączeniu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego istnieje bezpośrednia łączność z Pogotowiem Ratunkowym oraz służbami ratowniczymi Straży Pożarnej i Policji.