Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Wiesława Eljaszuk -Szabat  – specjalista chorób wewnętrznych

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Agnieszka Zając – specjalista opieki długoterminowej   

KONTAKT DO ODDZIAŁU:

UWAGA!
w związku z awarią telefonów prosimy o kontakt pod podany numer komórkowy:
725 699 005

Gabinet lekarski: 81 825 13 30
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 17

e - mail: zpo@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się  w budynku E szpitala  przy ulicy Chopina 13  w Kraśniku i dysponuje 40  łózkami szpitalnymi.

Zakład zajmuje się: leczeniem, rehabilitacją, opieką i pielęgnacją przewlekle chorych. Kierowani są tu pacjenci z innych oddziałów Szpitala Powiatowego, przede wszystkim neurologicznego, wewnętrznego, pulmonologicznego, chirurgicznego i chirurgii urazowej oraz pacjenci kierowani bezpośrednio przez lekarza rodzinnego.

W Zakładzie leczone są również osoby przewlekle chore wymagające stałej opieki i niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Dokumenty do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego znajdują się w zakładce "Druki do pobrania"


Do dokumentów ZPO należy dołączyć kserokopię legitymacji ubezpieczeniowe.