Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy Chopina 13

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

- do poradni  wymagane jest skierowanie

 

Lokalizacja :

  • Chopina 13, parter, gabinet nr 1, gabinet nr 3

Rejestracja telefoniczna  od 7:00 do 17:00
Rejestracja na miejscu    od 7:00 do 14:30 ( Chopina 13)  

REJESTRACJA tel. 81 825 13 93

Lekarze udzielający świadczeń:

  • Marek Zakościelny,
  • Krzysztof Jankowski,
  • Janusz Kasperek.

Godziny przyjęć

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

830 -9 30

1130 -1330

 

7 25 -1400 spirometria

1000 -1400

 

 

 7 25 -1400 spirometria

 

830 -9 30

1130 -13 30

 

7 25 -1400 spirometria

1000  -1400

 

 

7 25 -1400 spirometria

 830 -9 30

1130 -13 30

 

7 25 -1400 spirometria

 

W poradni udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • wczesnego wykrywania chorób płuc w tym gruźlicy i nowotworów,
  • opieki poszpitalnej w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli,
  • badań spirometrycznych oraz innych badań diagnostycznych.

Na wizytę należy zabrać:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • aktualne wyniki badań ( jeżeli Pacjent posiada).