Poradnia Medycyny Pracy - Niepodległości 25

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

UWAGA ! - w dniach 11-18 sierpnia 2023 roku poradnia jest nieczynna.

 

Lokalizacja :

  • Niepodległości 25, II piętro, gabinet 32

Rejestracja telefoniczna  od 7:00 do 14:00
Rejestracja na miejscu    od 7:00 do 14:00 (  Niepodległości 25)  

REJESTRACJA tel. 81 825 48 61

Lekarz udzielający świadczeń:

  • Andrzej Halik  

Godziny przyjęć

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

800 -1400

 

 

800 -1400

 

 

800 -1400

 

 

800 -1400

 

 

800 -1400

 

 

 

Poradnia Medycyny Pracy oferuje badania profilaktyczne dla wszystkich grup zawodowych. Można tu wykonać kompleksowo badania m.in. na stanowisko: kierowca (każdej kategorii), kierowca pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, operator dźwigów, wózków jezdniowych, pracowników straży miejskich   i gminnych, z pracą na wysokości, promieniowaniem jonizującym,  przy komputerze.  Badania wykonywane są zgodnie z wymogami ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 roku(Dz.U z 2022 r., poz. 437 z późn.zm.) na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.

Zakres opieki może dotyczyć:  badań profilaktycznych, pełnych lub wybranych badań laboratoryjnych. Każdy zakład pracy, firma  czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę cywilno-prawną na wykonywanie świadczeń profilaktycznych przez Poradnię Medycyny Pracy. Zawarcie umowy nic nie kosztuje, nie ma kosztów wynikających z samego faktu podpisania umowy, gdyż obciążenia naliczane są tylko za wykonanie usługi.
Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem.