Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Fizjoterapii

GODZINY OTWARCIA: Od godziny 7:00 do 19:00
Zabiegi wykonywane są od godziny 7:30 do 12:30 i od 13:30 do 19:00


INFORMACJE:

REHABILITACJA
Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało
zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

ZABIEGI:

FIZYKOTERAPIA:
- laseroterapia punktowa
- ultradźwięki miejscowe
- impulsowe pole magnetyczne - terapuls
- prądy diadynamiczne
- prądy interferencyjne
- prądy tens
- diatermia krótkofalowa DKF
- pole elektromagnetyczne
- prądy treberta
- elektrostymulacja
- galwanizacja
- tonoliza
- jonoforeza
- naświetlanie promieniami sollux
- okłady parafinowe
- krioterapia

HYDROTERAPIA:
- kąpiel wirowa kończyn dolnych
- kąpiel wirowa kończyn górnych
- masaż podwodny
- masaż perełkowy

REHABILITACJA RUCHOWA:
- ćwiczenia czynne w odciążaniu
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia czynne wolne
- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia mobilizacyjne
- ćwiczenia korekcyjne
- wyciągi
- nauka czynności lokomocji

MASAŻE:
- masaż suchy
- masaż mechaniczny aquavibron

Rehabilitacja lecznicza w Centrum Rehabilitacji Ruchowej realizowana jest:

I. W warunkach ambulatoryjnych:

- fizjoterapia ambulatoryjna (zabieg fizjoterapeutyczny).

II. W warunkach domowych:

- rehabilitacja domowa (rehabilitacja ruchowa).


I. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawiane jest przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarza POZ). Pacjent ma prawo do fizjoterapii - w cyklu
terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
Skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami
postawy wystawia (bezpośrednio na zabiegi) lekarz specjalista w dziedzinie:

· rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej,
· ortopedii i traumatologii lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub lekarz w trakcie specjalizacji

z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
W skierowaniu lekarz podaje przyczynę kierowania na rehabilitację, wskazując rozpoznanie i kod
jednostki chorobowej, opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny
kierowania na rehabilitację oraz określa rodzaj zlecanych zabiegów, ich liczbę, parametry zabiegu
i okolicę ciała oraz choroby przebyte i współistniejące, w tym informację dotyczącą np.
wszczepionego rozrusznika lub metalu w ciele pacjenta mogących mieć istotny wpływ na proces

rehabilitacji.

II. Rehabilitacja w warunkach domowych może obejmować swoim zakresem wizytę fizjoterapeutyczną w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie może dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub inny lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:

· rehabilitacji medycznej,
· balneologii i medycyny fizykalnej,
· reumatologii,
· neurologii,
· neurochirurgii,
· chirurgii ogólnej, ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,
· ortopedii i traumatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji

Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku
kalendarzowym i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego,
liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący,
dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

Nie rejestrujemy skierowań telefonicznie!
Nie realizujemy świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym


Kontakt:
Pracownia Fizjoterapii
SPZOZ w Kraśniku
23-210 Kraśnik
ul. Wyszyńskiego 6
tel: 825 48 03
e-mail: pf@spzoz.krasnik.pl
Kierownik Pracownii Fizjoterapii: tel: 825 48 74
e-mail: pmroz@spzoz.krasnik.pl