Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi

KIEROWNIK:

mgr Małgorzata Paluch  – specjalista

KONTAKT:
Tel.: 81 825 13 11
e - mail: serologia@spzoz.krasnik.pl

Cennik badań

SPECYFIKA:

W Pracowni Serologii wykonywane są badania grup krwi, przeciwciał odpornościowych, próby zgodności oraz kwalifikacje do podania immunoglobuliny anty D.

W ramach Pracowni działa Bank Krwi, który prowadzi gospodarkę krwią i jej składnikami.

Pracownia ściśle współpracuje z RCKIK w Lublinie.