Pracownia tomografii komputerowej

KIEROWNIK PRACOWNI:

lek. Dorota Zarzecka  – specjalista radiologii  

KONTAKT DO PRACOWNI:
Rejestracja: 81 825 13 96
Pracownia: 81 825 13 61

Cennik badań

Pracownia tomografii komputerowej  mieści się na parterze w  budynku głównym szpitala, przy ulicy Chopina 13 w Kraśniku.

Badania tomografii komputerowej wykonywane są  i opisywane przez specjalistów  w zakresie radiologii. Promieniowanie rentgenowskie  oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe aparatu i stacji diagnostycznej umożliwia dokładne zbadanie i ocenę struktury anatomicznej pacjenta i występujących w nich nieprawidłowości.

Pacjenci rejestrowani są na konkretną godzinę, czas oczekiwania na badanie może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia konieczności wykonania badań w na rzecz innych pacjentów w trybie pilnym.

Badania w pracowni wykonywane są tylko i wyłącznie na podstawie skierowania.

Badania można wykonać nieodpłatnie w ramach umów z NFZ oraz za odpłatnością.