Sterylizacja

KIEROWNIK:

mgr Izabela Podniestrzańska – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

KONTAKT:
Tel: 81 825 13 99
e - mail: ipodniestrzanska@spzoz.krasnik.pl

 

SPECYFIKA:

Centralna Sterylizatornia mieści się w  budynku głównym  Szpitala przy ulicy Chopina 13, w Kraśniku.                 

Głównym zadaniem Działu Sterylizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego, wyprodukowanego zgodnie z zachowaniem obowiązujących wymogów. Dział Sterylizacji świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów, poradni specjalistycznych i sal operacyjnych.

Spełnienie wymagań organizacyjnych i nowoczesne rozwiązania technologiczne stanowią istotny element bezpieczeństwa epidemiologicznego Pacjenta.

W skład głównego wyposażenia Działu Sterylizacji wchodzą:

  • myjnie-dezynfektory 10-sto tacowe,
  • myjnia ultradźwiękowa,
  • sterylizatory parowe 8-mio jednostkowe,
  • sterylizator parowy 1-dno jednostkowy,
  • suszrkę narzędziową,
  • urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń.

Personel  Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu  w wykonywaniu procesów dekontaminacji, posiadający kwalifikacje w zawodzie.