SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Dzierżawa pomieszczeń

Ogłoszenie o przetargu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę budynku prosektorium o powierzchni 99,50 m2
usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu SPZOZ w Kraśniku,
na działce nr 389/16,
położonej w Kraśniku, przy ul. Chopina 13.

Termin składania ofert 27 lipca 2017 r.

 
1.Ogłoszenie o przetargu
2.Umowa dzierżawy - wzór
3.Załacznik Nr 1 - Regulamin
4.Załacznik Nr 2 - formularz ofertowy