Ogłoszenie 05.01.2024 r.

Kraśnik, dnia 05 stycznia 2024 r.

 

    
Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik

NIP: 715-15-90-090, REGON: 431181344

 

 

 

 

Pilnie poszukuje lekarza do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych. 

 Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia:

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Tel.: 81 825-13-40