Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej

 

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

dr n. med. Wojciech Sakwa - lek. kierujący oddziałem chirurgia ogólna

 

PIELĘGNIARZ  ODDZIAŁOWY:

Marcin Kapica – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 13 37
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 75
e - mail: chirurgia@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na  III piętrze w  budynku szpitala przy ulicy Chopina 13,  w Kraśniku   i  dysponuje 25 łózkami szpitalnymi.

Jest wyposażony w  nowoczesną  aparaturę medyczną oraz posiada szeroką bazę diagnostyczną, w skład której wchodzą Laboratorium Analityczne, Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracownia Endoskopowa.

Zabiegi przeprowadzane są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, z wieloletnim doświadczeniem.

Procedury wykonywane w oddziale to m.in. :

  • operacje metodą klasyczną;
  • zabiegi metodą laparoskowpową;
  • zabiegi endoskopowe na przewodzie pokarmowym, trzustce i drogach żółciowych;

Oddział posiada całodobowy dostęp do nowoczesnego bloku operacyjnego z salą przeznaczoną wyłącznie do czystych zabiegów operacyjnych.