Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Pediatrii

 

 LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

lek. Iwona Puzoń – specjalista neonatologii, specjalista pediatrii

 

 PIELĘGNIARKA  KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA PRACĘ INNYCH PIELĘGNIAREK:

mgr Małgorzata Maj – specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 

 KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 48 07
Punkt pielęgniarski: 81 825 48 34
e - mail: dziecięcy2@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na  I piętrze w  budynku szpitala przy ulicy Chopina 13,  w Kraśniku  i  dysponuje 13 łózkami szpitalnymi.

Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży hospitalizuje pacjentów w wieku od okresu noworodkowego do 18-roku życia. W oddziale przeprowadza się diagnostykę oraz leczenie schorzeń układu oddechowo - krążeniowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego.

Miłą atmosferę oraz odpowiedni poziom usług medycznych zapewnia wykwalifikowany personel medyczny, w tym specjaliści z zakresu alergologii, endokrynologii, kardiologii oraz neurologii dziecięcej.

W czasie leczenia rodzice mają możliwość stałej opieki nad dzieckiem, by pobyt w szpitalu był dla małych Pacjentów jak najmniej stresujący.