Oddział Ginekologiczno-Położniczy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:

dr n. med. Krzysztof Kot  – specjalista położnictwa i ginekologii

p.o. POŁOŻNEJ  ODDZIAŁOWEJ:

mgr Małgorzata Ziemińska  – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

 

KONTAKT DO ODDZIAŁU:
Gabinet lekarski: 81 825 48 51
Punkt pielęgniarski: 81 825 48 43
e - mail: gin_pol@spzoz.krasnik.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział mieści się na  I piętrze nowo otwartego budynku szpitala przy ul. Chopina 13,  w Kraśniku  i  dysponuje 16 łózkami szpitalnymi oraz 4 łóżkami dla noworodków.

Oddział dysponuje nowoczesnym specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak aparat USG, KTG,  kolposkop, histeroskop, aparat do elektrokoagulacji i konizacji, aparaty do rejestracji skurczów macicy i tętna płodu oraz najnowszy aparat służący do badania słuchu u noworodków

Posiada ginekologiczną salę operacyjną z nowoczesnym wyposażeniem, trzy gabinety zabiegowe, jedną salę wczesnego nadzoru pooperacyjnego.

Oddział udziela świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa oraz opieki, diagnostyki  i terapii noworodków.

W przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem: inkubatory, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, zestaw CPAP.

U wszystkich dzieci prowadzone są przesiewowe badania w kierunku chorób wrodzonych tj. fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy.

Opieka lekarska kontynuowana  jest w poradniach specjalistycznych  (Neonatologicznej oraz Położniczo- Ginekologicznej)  funkcjonujących przy Oddziale.

Przyszli rodzice mają możliwość przygotowania się do świadomego porodu i opieki nad nowo narodzonym dzieckiem w szkole Rodzenia działającej przy oddziale.