Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku informuje, że:

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Marketplanet, pod adresem: https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl