Zapytanie Ofertowe 09.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie   bieżących usług w zakresie stałej obsługi prawnej w SP ZOZ w Kraśniku.

 

Załączniki:
1.Zaproszenie
2.Formularz oferty 

Unieważnienie postępowania