SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Galeria

Powrót | Galeria

30 zdjęć

Termomodernizacja budynków SPZOZ

0466.jpg 0467.jpg 0468.jpg 0469.jpg
0470.jpg 0471.jpg 0472.jpg 0473.jpg
0474.jpg 0475.jpg 0476.jpg 0477.jpg
0478.jpg 0479.jpg 0480.jpg 0481.jpg
0482.jpg 0483.jpg 0484.jpg 0485.jpg
0002.jpg 0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg
0009.jpg 0011.jpg 0023.jpg 0026.jpg
0027.jpg 0028.jpg

TOP