+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image
Szpitalny Oddział
Ratunkowy

Lekarz kierujący oddziałem:

  • lek. Małgorzata Wójcikowska – specjalista medycyny ratunkowej i chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa:

  • mgr Elżbieta Kwiatek

Image

Specyfika oddziału:

Oddział mieści się na parterze, w budynku szpitala przy ulicy Chopina 13 w Kraśniku i dysponuje 9 łózkami szpitalnymi.

Na szpitalny oddział ratunkowy mogą zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Stan nagłego zagrożenia zdrowia lub życia polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia np.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia.

Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej, w razie konieczności leczenia specjalistycznego w oddziale o wyższym stopniu referencyjności.

Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny tj. aparat USG, EKG i przyłóżkowy aparat RTG. Jednorazowo może udzielać pomocy 6-ciu poszkodowanym pacjentom, natomiast 6-ciu kolejnych może być hospitalizowanych. Praca w oddziale oparta jest na współpracy z personelem pozostałych oddziałów szpitalnych. Dzięki włączeniu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego istnieje bezpośrednia łączność z Pogotowiem Ratunkowym oraz służbami ratowniczymi Straży Pożarnej i Policji.

Kontakt do oddziału:

Telefon: 81 825 13 52
E-mailsor@spzoz.krasnik.pl
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050121

Polish English French German