+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

Lekarz kierujący oddziałem:

  • lek. Wiesława Eljaszuk-Szabat – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa:

  • mgr Agnieszka Zając – specjalista opieki długoterminowej

Image

Specyfika oddziału:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponuje 45 miejscami.
Jest placówką świadczącą całodobowe, kompleksowe usługi pielęgniarskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz terapeutyczne dla osób przewlekle chorych, które ze względu na stan zdrowia spowodowany chorobą wymagają stałej opieki.

Do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego kwalifikowane są osoby, które mają zakończony proces leczenia, lecz ich stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie w środowisku domowym. Chorzy w zakładzie mają zapewnioną opiekę lekarsko – pielęgniarską, jak również konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb zdrowotnych.

Głównym zadaniem placówki jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Bezpośrednią opiekę nad pacjentem zapewnia wykwalifikowany zespół pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeuta zajęciowy oraz logopeda.

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przyjmowani są pacjenci, którzy w ocenie skali Barthel otrzymali 0-40 punktów.

Warunkiem przyjęcia do Zakładu jest przygotowanie kompletu dokumentów, które znajdują się w zakładce "Druki do pobrania". Do dokumentów należy dołączyć kserokopię legitymacji ubezpieczeniowej. Pobyt w zakładzie jest odpłatny, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynosi 70% (Dz.U. z 2024 roku, poz. 146) dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje głównie wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ finansuje natomiast specjalistyczną opiekę medyczną

Kontakt do oddziału:

Gabinet lekarski: 81 825 13 30
Punkt pielęgniarski: 81 825 13 17
e-mail: zpo@spzoz.krasnik.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050143

Polish English French German