SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Przychodnia Specjalistyczna

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku posiada w swojej strukturze Powiatową Przychodnię Specjalistyczną w której świadczenia zdrowotne udzielane są

 

w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Poradnie są zlokalizowane w obu dzielnicach Kraśnika: przy budynku głównym szpitala ul. Chopina 13 oraz w Kraśniku Fabrycznym przy ul. Aleja Niepodległości 25. Atuty poradni to :

 

 

są w ponad dwudziestu poradniach;

 

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 z uwzględnieniem różnych godzin przyjęć w poszczególnych poradniach w poszczególne dni tygodnia. Szczegółowy harmonogram przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych jest dostępny w rejestracjach Przychodni Specjalistycznej i na stronie internetowej SPZOZ w Kraśniku;

 Rejestracja telefoniczna od 7:00 do 18:00
Rejestracja na miejscu od 7:00 do 18:00 ( Chopina 13, Niepodległości 25)
Rejestracja

tel. 81 825 13 93

Poradnia Medycyny Pracy
ul. Niepodległości 25

 

tel.81 825 48 61

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Niepodległości
25

 

tel.81 825 48 19


PORADNIE