SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie:

- chorób wewnętrznych,

- pediatrii,

- ginekologii i położnictwa,

- kardiologii,

- anestezjologii i intensywnej terapii.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrektorem SPZOZ w Kraśniku ul. Chopina 13, tel. (81) 825-13-66.