SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Kontakt - Administracja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik
tel.: (0-81) 8251366
fax: (0-81) 8843209

NIP: 7151590090
REGON: 431181344

Dyrektor SPZOZ Michał Jedliński
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych lek. Piotr Krawiec

Sekretariat:
Ewa Kliza

tel.: (081) 8251366
(wew. 166)
fax: 8843209

Główna Księgowa Loanna Tymecka

Kierownik ds. Infrastruktury i Logistyki Rafał Poleszak

tel.: (081) 8251370
(wew. 170)
tel.: (081) 8251356
(wew. 156)
Pielęgniarka Naczelna

Agnieszka Dziewa

tel.: (081) 8251395
(wew. 195)
Z-ca Pielęgniarki Naczelnej

Anna Albiniak

tel.: (081) 8254849
(wew. 249)
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Monika Kowalska

tel.: (081) 8251378
(wew. 178)
Dział Służby Pracowniczej

Kierownik Barbara Targosińska

Barbara Kremlaś

Żanetta Łukasik

tel.: (081) 8251373
(wew. 173)
Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie

Grzegorz Targosiński

Alicja Jadach

Anna Odej

tel.: (081) 8251310
(wew. 110)
fax: 8251358 (158)
Radca Prawny

Marta Łukasik

tel.: (081) 8251359
(wew. 159)
Inspektor ds. Budowlanych

Adam Szumniak

tel.: (081) 8251360
(wew. 160)
Kasa

Bożena Margiel

tel.: (081) 8251383
(wew. 183)
Księgowość - Finansowość

Maryla Kulesza

tel.: (081) 8251383
(wew. 183)
Księgowość

Barbara Harabasz

Beata Pawlos

tel.: (081) 8251348
(wew. 148)
Księgowość Materiałowa

Marianna Stępniewska

tel.: (081) 8251371
(wew. 171)
Księgowość Majątkowa

Magdalena Winiarska-Kuśmierz

tel.: (081) 8251353
(wew. 153)
Księgowość - Sekcja Płac

Kierownik Elżbieta Oleszko

Lidia Lis

Teresa Matysek

tel.: (081) 8251362
(wew. 162)
Specjalista Pielęgniarka ds. Epidemiologii

Anna Bryła

Andrzej Wąsik
awasik@spzoz.krasnik.pl

tel.: (081) 8251319
(wew. 119)
Starszy Specjalista ds. BHP

Ewa Marszałek

tel.: (081) 8251387
(wew. 187)
Sekcja Transportu

Łukasz Hałabiś

tel.: (081) 8251315
(wew. 115)
Kierownik Działu Rozliczeń Medycznych

Katarzyna Kwietniewska-Fuszara

tel.: (081) 8251398
(wew. 198)
Dział Rozliczeń Usług Medycznych

Anna Kulpa

Magdalena Serwatka

tel.: (081) 8251440
(wew. 340)
Dział IT

Krzysztof Putkowski

Jakub Suski

Kamil Perlak
kperlak@spzoz.krasnik.pl

tel.: (081) 8251309
(wew. 109)
Sekcja Dokumentacji Medycznej - Kierownik

Iwona Pikula

tel.: (081) 8251377
(wew. 177)
Sekcja Dokumentacji Medycznej

Beata Kocoń

Joanna Pop

Izabela Głuchowska

tel.: (081) 8251331
(wew. 131)
Dział Techniczny

Antoni Startek

Marek Kiebasiński

tel.: (081) 8251355
(wew. 155)