SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Kontakty - Oddziały Szpitalne

Szpital ul. Chopina 13


Rejestracja telefoniczna (Chopina i Niepodległości) od 7:00 do 18:00,

Rejestracja (ul. Chopina):
___________________________
tel: 8251393    (193)


Rejestracja (ul. Niepodległości):
__________________________________
tel: 8251393    (193)Portiernia
__________________________________
tel: 8251349    (149)


SOR 1
__________________________________

tel: 8251352    (152)


SOR 2
__________________________________
tel: 8251363    (163)

 


SOR – POZ dyż. Lek. Pediatra
__________________________________
tel: 8251391    (191)


Izba Przyjęć Chorób  Płuc
__________________________________
tel: 8251304    (104)


Pracownia Serologiczna
__________________________________
tel: 8251311    (111)
tel: 8251350    (150)


Laboratorium
__________________________________
tel: 8251326    (126)
tel: 8251397    (197)


Laboratorium - kierownik
__________________________________
tel: 8251343    (143)


Rejestracja Endoskopowa
__________________________________
tel: (81)7590918 


Gabinet Endoskopii
__________________________________
tel: 8251381    (181)

RTG – gab. lekarski
__________________________________
tel:8251302    (102)

RTG – technicy
__________________________________
tel: 8251396    (196)

Oddz. Ch. Dzieci i Młodzieży– gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8254834    (234)

Oddz. Ch. Dzieci i Młodzieży - gab. lekarski
__________________________________
tel: 8254807    (207)

Oddz. Ch. Dzieci i Młodzieży - gab. oddziałowej
__________________________________
tel: 8254816    (216)

Oddz. Ch. Dzieci i Młodzieży - gab. ordynatora
__________________________________
tel: 8254833    (233)

Oddz. Chir. Ogólnej – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251337    (137)


Oddz. Chir. Ogólnej  – gab. ordynatora
__________________________________
tel: 8251365    (165)


Oddz. Chir. Ogólnej – gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8251375    (175)

Oddz. Chir. Ogólnej – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251335    (135)


Oddz. Chir. Ogólnej – gab. oddziałowa
__________________________________
tel: 8251386    (186)


Sala pooperacyjna
__________________________________
tel: 8251303    (103)


Oddz. Ortopedyczno Urazowy – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251301    (101)


Oddz. Ortopedyczno Urazowy – gab. pielęgniarek

__________________________________
tel: 8251379    (179)


Oddz. Ortopedyczno Urazowy – gab. oddziałowej
__________________________________
tel: 8251382    (182)


Oddz. Ortopedyczno Urazowy – sala pooperacyjna
__________________________________
tel: 8251376    (176)


Oddz. Anes. I Int.Ter.
__________________________________
tel: 8251392    (192)
tel: 8251334    (134)


OIT i Anest. – gab. oddziałowej
__________________________________
tel: 8251316    (116)

OIT i Anest. – gab. ordynatorta
__________________________________
tel: 8251314    (114)


OIT i Anest. – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251313    (113)


Trakt Operacyjny Chirurgiczny
__________________________________
tel: 8251312    (112)


Trakt Operacyjny Chirurgii Urazowej
__________________________________
tel: 8251368    (168)


Oddz. Ch. Płuc i Gruźlicy – dyżurka
__________________________________
tel: 8251320    (120)


Oddz. Ch. Gruźlicy – gab.ordynatora
__________________________________
tel: 8251326    (126)


Oddz. Ch. P.Gruźlicy – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251327    (127)


Oddz. Ch. P.Gruźlicy - gab.oddziałowej
__________________________________
tel: 8251304    (104)


Oddz. Neurologii – gab. Lekarski
__________________________________
tel: 8251394    (194)


Oddz. Neurologii – gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8251385    (185)


Oddz. Neurologii – sala udarowa
__________________________________
tel: 8251306    (106)


Neurologia Fax
__________________________________
tel: 8251390


Oddz. Op.Paliatywnej– gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251388    (188)


Oddz. Op. Paliatywnej
__________________________________
tel: 8251321    (121)


Cytostatyki
__________________________________
tel: 8251308    (108)


Oddz. Wew. – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251307    (107)


Oddz. Wew. – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8251325    (125)


Oddz. Wew. – gab. oddziałowej
__________________________________
tel: 8251332    (132)


Oddz. Wew. – gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8251374    (174)


Oddz. Wew. – gab. ordynatora
__________________________________
tel: 8251380    (180)


Oddz. Wew. – gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8254801    (201)


Oddz. Wew.  – gab.ordynatora
__________________________________
tel: 8251339    (139)


Oddz. Wew. – gab.lekarski
__________________________________
tel: 8254809    (209)


Zakł. Pielę.-Opie. –gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8251330    (130)

Zakł. Pielęgnacyjno -Opiekuńczy
__________________________________

tel: 8251317    (117)


Apteka Szpitalna (ul. Chopina 13)

__________________________________
tel: 8251324    (124)

Przychodnie na ul. Chopina 13


Rejestracja:
__________________________________
tel: 8251393    (193)


Poradnia Okulistyczna
__________________________________
tel: 8251305    (105)


Poradnia Chorób Kobiecych
__________________________________
tel: 8251318    (118)


Poradnia Chirurgiczna
__________________________________
tel: 8251333    (133)


Poradnia Laryngol., Internistyczna
__________________________________
tel: 8251364    (164)


Poradnia Ortopedyczna
__________________________________
tel: 8251351    (151)


Rejestracja Chorób Płuc i Gruźlicy
__________________________________
tel: 8251322    (122)


Por. Reumatologiczna , Neurol.
__________________________________
tel: 8251372    (172)


Poradnia Pulmonologiczna
__________________________________
tel: 8251345    (145)


Tomograf Komputerowy
__________________________________
tel: 8251361    (161)


Pracownia Mamograficzna
__________________________________
tel: 8251389   (189)Administracja al. NiepodległościSekcja Sprzątająca
__________________________________
tel: 8254815    (215)


Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
__________________________________
tel:8254849    (249)


Kancelaria
__________________________________
tel: 8254848    (248)


Pralnia
__________________________________
tel: 8254823    (223)


Elektrycy
__________________________________
tel: 8254829    (229)


Warsztaty
__________________________________
tel: 8254838    (238)


Elektronik
__________________________________
tel: 8254839    (239)


Inspektor ochrony danych osobowych
__________________________________
tel: 8254840    (240)


Szpital Al. Niepodległości 23


Izba Przyjęć
__________________________________
tel: 8254813    (213)


Laboratorium
__________________________________
tel: 8254853    (253)


RTG – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8254866    (266)


RTG – technicy
__________________________________
tel: 8254825    (225)


USG
__________________________________
tel: 8254837    (237)


EKG - gabinet
__________________________________
tel: 8254810    (210)


Anestezjolodzy
__________________________________
tel: 8254817    (217)


Anestezjolodzy
__________________________________

tel: 8254835    (235)

Oddz. Kardiologii – gab. Lekarski
__________________________________
tel: 8254821    (221)


Oddz. Kardiologii  - gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8254822    (222)


Oddz. Kardiologii – gab. ordynator

__________________________________
tel: 8254871    (271)


Gab. Zabiegowy
__________________________________
tel: 8254826    (226)

Echo kardiologia
__________________________________
tel: 8254812    (212)


Pracownia prób wysiłkowych
__________________________________
tel: 8254846    (246)

Oddzi. Ginek.-Położ.– gab. pielęgniarek
__________________________________
tel: 8254832    (232)


Oddzi. Ginek.-Położ. – gab. ordynatora
__________________________________
tel: 8254804    (204)


Oddzi. Ginek.-Położ. – gab. oddziałowa
__________________________________
tel: 8254818    (218)


Oddzi. Ginek.-Położ.– gab. położnych
__________________________________
tel: 8254843    (243)


Oddzi. Ginek.-Położ. – gab. lekarski
__________________________________
tel: 8254851    (251)


Trakt Operacujny Ginekologiczny
__________________________________
tel: 8254842    (242)


Oddz. Noworodkowy – gab.pielęgniarek
__________________________________
tel: 8254827    (227)


Oddz. Noworodkowy -  gab. lekarski
__________________________________
tel: 8254836    (236)


Przychodnie Al. Niepodległości 23


Rejestracja
__________________________________
tel: 8254859    (259)

Oddział Dzienny Psychiatryczny

__________________________________
tel: 8254819    (219)


Oddział Dzienny Psychiatryczny - gab lek

__________________________________
tel: 8254844    (244)

Poradnia Kardiologiczna – pok. 5
__________________________________
tel: 8254857    (257)


Poradnia Kardiologiczna – pok. 6
__________________________________
tel: 8254873    (273)


Poradnia Kardiologiczna – pok. 8
__________________________________
tel: 8254862    (262)


Poradnia Chorób Kobiecych
__________________________________
tel: 8254865    (265)


Poradnia Medycyny Pracy
ul. Niepodległości
__________________________________
tel: 8254861    (261)


Poradnia Chirurgiczna
__________________________________
tel: 8254868    (268)


Poradnia Chorób Zakaźnych
__________________________________
tel: 8254872    (272)


Poradnia Laryngologiczna
__________________________________
tel: 8254860    (260)


Poradnia Neurologiczna/Padaczki
__________________________________
tel: 8254867    (267)


Poradnia Alergologiczna
__________________________________
tel: 8254824    (224)


Poradnia Dermatologiczna
__________________________________
tel: 8254864    (264)


Poradnia Zdrowia Psychicznego
__________________________________
tel: 8254819    (219)


Poradnia Psychologiczna
__________________________________
tel: 8254855    (255)


Poradnia Neurologiczna Dzieci
__________________________________
tel: 8254850    (250)

Poradnia Reumatologiczna
__________________________________
tel: 8254863    (263)


Pracownia Cytologiczna
__________________________________
tel: 8254802    (202)


Poradnia Endokrynologiczna
__________________________________
tel: 8254852    (252)


Poradnia Nefrologiczna
__________________________________
tel: 8254814    (214)

Poradnia Preluksacyjna
__________________________________
tel: 8254837    (237)


Poradnia Leczenia Zeza
__________________________________
tel: 8254869    (269)


Ul. Wyszyńskiego 6Centrum Rehabilitacji Ruchowej
__________________________________
tel: 8254803    (203)


Centrum Rehabilitacji Ruchowej
__________________________________
tel: 8254874    (274)


Oddz. Rehabilitacji – gab. ordynatora
__________________________________
tel: 8254811    (211)


Oddz. Rehabilitacji – gab. oddziałowa
__________________________________
tel: 8254806    (206)

Straż Pożarna
__________________________________
tel: 8251400    (300)

RCKIK
__________________________________
tel: 8254870    (270)


Pogotowie Ratunkowe
__________________________________
tel: 8254875    (275)