SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Kraśnicki Szpital z Certyfikatem

W dniu 9 maja 2016 roku w "Zielonym Dworku" w Kraśniku miało miejsce wręczenie certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia Szpitalowi Powiatowemu w Kraśniku. W tym celu przyjechał do nas Pan Jerzy Hennig - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, który w imieniu Ministra wręczył certyfikat. Na zaproszenie odpowiedzieli licznie goście: Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Karol Tarkowski - Dyrektor Lubelskiego Oddziału NFZ, Leszek Buk - Wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, Andrzej Tytuła - Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, dyrektorzy szpitali klinicznych, wojewódzkich i powiatowych z województwa lubelskiego oraz miejscowe władze ze Starostą Kraśnickim Andrzejem Majem na czele. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w tak ważnej chwili byli razem z nami!