SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy


Zakres działalności:

Zakres  wykonywanych procedur medycznych pokrywa  w pełni  wymogi   stawiane oddziałowi  I  stopnia  referencyjności.
Liczba łóżek- 25.


1. Zakres działalności Ginekologii:


2. Zakres działalności Położnictwa:

a) Patologia  Ciąży:

b) Położnictwo:Informacje dla przyszłych mam:

Rodząca ma  możliwość  odbycia porodu  w   towarzystwie   bliskiej  osoby -   nie  pobiera  się  żadnych opłat  za  udział  w porodzie. Plan porodu jest czytany i omawiany  wspólnie  z położną i lekarzem  i stanowi  dokumentacje medyczną. Każda  kobieta rodząca jest pod stałą opieką  wykwalifikowanej  położnej  i lekarza ginekologa-położnika.

Poród   odbywa   się w pozycji  wybranej  przez   rodzącą jeżeli nie przeciwwskazań medycznych a rodząca ma  możliwość skorzystania z niefarmakologicznych metod  łagodzenia bólu ( immersja  wodna, muzykoterapia, aromaterapia, korzystanie z  piłek L-ka, worów  sako, drabinek  rehabilitacyjnych, materace, TENS).
Bezpośrednio po porodzie  noworodek jest ułożony  na  brzuchu matki  i ma zapewniony  kontakt   ,,skóra do skóry''  co umożliwia   nawiązanie prawidłowych   więzi emocjonalnych miedzy nimi.

Oddział   pracuje   w systemie  ,,rooming-in''. Noworodki   przebywają z matkami  cały czas. Zabiegi pielęgnacyjne, badania lekarskie odbywają   się   w obecności matki. Położne pomagają  w opiece  nad noworodkiem, oraz  w trudnościach w karmieniu  piersią.

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy współpracuje z:

Jakość usług:Nasi specjaliści:

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Alicja  Gębala - specjalista  ginekolog położnik
Z-ca  Lekarza  Kierującego Oddziałem: lek. Iwona Puzoń-  specjalista neonatolog
Położna  Oddziałowa: mgr Dioniza Beata Łosek – specjalistka opieki przed i okołoporodowej

Lekarze ginekolodzy:
lek. Sławomir  Choma-  II stopień   specjalizacji  z  ginekologii i położnictwa
lek.  Wojciech  Mazur - II stopień   specjalizacji  z  ginekologii i położnictwa
lek. Wojciech Sokołowski -  II stopień   specjalizacji  z  ginekologii i położnictwa
lek. Jerzy Spasiewicz - I  stopień specjalizacji  z  ginekologii i położnictwa
lek. Anna Szczepanik -  I  stopień specjalizacji  z  ginekologii i położnictwa
lek. Marta Żarnowska -  II stopień   specjalizacji  z  ginekologii i położnictwa

Organizacja oddziału:

W oddziale  zatrudnionych   jest  sześciu lekarzy ginekologów   na etacie i  1  lekarz  ginekolog  na kontrakcie. W opiece  nad   pacjentkami ze  schorzeniami ginekologicznymi, położnicami i  rodzącymi zatrudnionych jest 15  położnych   w   tym 3  położne   z tytułem  magistra  położnictwa, 3 położne   z tytułem licencjata  położnictwa, 2 położne ze specjalizacją w  dziedzinie   pielęgniarstwa ginekologicznego, 8 położnych ze specjalizacją  w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego oraz  1 położna ze  specjalizacją w dziedzinie przed i okołoporodowej.

Pacjentkami opiekują  się położne  zatrudnione   w systemie 12 godzinnym w obsadzie jednoosobowej  na każdym odcinku z okresową rotacją.
Personel   oddziału  uczestniczy w  różnych  formach  doskonalenia  zawodowego ( szkolenia   wewnątrz oddziałowe, kursy doskonalące, konferencje,  sympozja, kongresy).

Kontakt- Telefony:

Gabinet Lekarza  Kierującego Oddziałem:  81 825 48 90
Gabinet lekarzy ginekologów: 81 825 48 51
Gabinet  lekarzy neonatologów: 81 825 48 36
Gabinet położnej oddziałowej: 81 825 48 18
Dyżurka położnych:
Ginekologia – 81 825 48 32
Położnictwo – 81 825 48 43
Trakt Porodowy – 81 825 48 42
Neonatologia – 81 825 48 27