SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Oferta

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku wchodzą:


Zakład dysponuje 8 samochodami, w tym  2 karetkami transportowymi, karetką typu “R” i 5 samochodami do transportu wewnętrznego.


 

 

Ostatnio zmodyfikowano o:
22.03.2017 09:49:55