SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Oferta pracy dla lekarzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik podejmie współpracę lub zatrudni:

- lekarzy na dyżury medyczne w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,

- lekarzy na dyżury medyczne internistyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

a także lekarzy specjalistów w zakresie:

- ginekologii i położnictwa,

- radiologii i diagnostyki obrazowej,

- anestezjologii i intensywnej terapii,

- chorób wewnętrznych

w pozostałych oddziałach SPZOZ.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Warunki pracy do uzgodnienia z Dyrektorem SPZOZ w Kraśniku ul. Chopina 13, tel. (81) 825-13-66.