SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych:


Plan zamówień publicznych na rok 2020


Plan postępowań o udzielenie zamówienia na roboty  budowlane, dostawy , usługi na rok 2018

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany  termin wszczęcia postępowania

Przewidywany tryb lub inna procedura zamówień publicznych


Odbiór odpadów i niebezpiecznych

Usługi

132 000,00

Luty

Przetarg nieograniczony


Zakup paliwa do samochodów

Dostawa

121 000,00

Luty

Przetarg nieograniczony


Zakup łóżek szpitalnych

Dostawa

500 000,00

Luty

Przetarg nieograniczony


Usługi kompleksowego ubezpieczenia

Usługi

364 000,00 zł

marzec

Przetarg nieograniczony


Remont Oddziału Kardiologii

robota budowlana

1 600 000,00

luty

Przetarg nieograniczony


Zakup pompy do kontrapulsacji i perymetr

Dostawa

180 000,00

marzec

Przetarg nieograniczony


Wykonanie usług pralniczych

Usługi

1 700 000,00 zł

kwiecień

Przetarg nieograniczony


Wywóz odpadów komunalnych

Usługi

220 000,00

maj

Przetarg nieograniczony


Dostawa gazów medycznych i technicznych

Dostawa

326 000,00

maj

Przetarg nieograniczony


dostawa materiałów opatrunkowych, leków cytostatycznych oraz kontrastów

Dostawa

777 000,00

Czerwiec

Przetarg nieograniczony


Endoprotezy

Dostawa

685 000,00

Czerwiec

Przetarg nieograniczony


dostawa implantów do zespoleń kości dla SP ZOZ Kraśnik

Dostawa

315 000,00

lipiec

Przetarg nieograniczony


dostawa materiałów biurowych i tonerów do drukarek dla SP ZOZ Kraśnik

Dostawa

96 000,00

lipiec

Przetarg nieograniczony


Dostawa nici chirurgicznych i materiałów szewnych

Dostawa

486 500,00

lipiec

Przetarg nieograniczony


Dostawa leków

Dostawa

2 176 000,00

Wrzesień

Przetarg nieograniczony


dostawa mięsa, wędlin i wyrobów drobiarskich

Dostawa

215 000,00

październik

Przetarg nieograniczony


Dostawa artykułów spożywczych

Dostawa

121 000,00

październik

Przetarg nieograniczony


dostawa środków czystościowych

Dostawa

210 000,00

grudzień

Przetarg nieograniczony


dostawa środków dezynfekcyjnych

Dostawa

380 000,00

grudzień

Przetarg nieograniczony


dostawę płynów infuzyjnych i leków

Dostawa

1 300 000,00

grudzień

Przetarg nieograniczony


Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Dostawa

1 800 000,00

grudzień

Przetarg nieograniczony